การจัดการทดสอบวัดความรู้ฯ สำหรับนิสิต ทล.บ. ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2

ด้วยคณะวิศวฯ ได้กำหนดให้มีการจัดการทดสอบวัดความรู้ฯ สำหรับนิสิต ทล.บ. ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2 ตามกำหนดการดังนี้

วัน เดือน ปี รายการปฏิบัติ
21 – 30 เมษายน 2560 ชำระค่าธรรมเนียมขอเข้าทดสอบวัดความรู้ฯ ณ ธนาคารกรุงไทย

ชื่อบัญชี “คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.บูรพา”
สาขาแหลมทอง บางแสน
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 386-0-37451-6

(รายวิชาละ 200 บาท) และโปรดรีบยื่นใบคำร้องฯ พร้อมหลักฐานการชำระเงินทางธนาคารที่หน้าเคาท์เตอร์ชั้น 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภายในวันทำการถัดไปหลังชำระเงินทางธนาคารแล้ว

30 เมษายน 2560 วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอเข้าทดสอบวัดความรู้ฯ
9 พฤษภาคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้ฯ
20-21 พฤษภาคม 2560 สอบวัดความรู้ฯ
25 พฤษภาคม 2560 ประกาศผลการทดสอบวัดความรู้ฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม

  1. ปฏิทินการสอบวัดความรู้ฯ
  2. ขั้นตอนการขอเข้าสอบฯ (สำหรับนิสิต)
  3. ใบคำร้องขอเข้าสอบฯ