การประชุมหารือการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ระบบอัตโนมัติ (Automation Park) ร่วมกับ Mitsubishi Electric Corporation (Factory Automation Systems Group) ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก ผู้รักษาการแทนอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารจาก บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท Mitsubishi Electric Corporation (Factory Automation Systems Group) ประเทศญี่ปุ่น ในการประชุมหารือการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ระบบอัตโนมัติ (Automation Park) ณ ห้องประชุม 903 อาคาร ภปร. โดยภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมได้มีการเข้าเยี่ยมชมภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นสถานที่จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ระบบอัตโนมัติ (Automation Park)