การประชุมหารือการสร้างความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันกับ SJC Group

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565 คณะทำงานจาก SJC Group เข้าพบ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาบูรพา ในการสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและสถานประกอบการ การสร้างเครือข่ายการพัฒนาผลิตภัณฑ์คอนกรีตของ SJC Group ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวสอดคล้องกับวิสัยทัศน์คณะฯ ที่ว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นนำเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมภาคตะวันออก

SJC เป็นโรงงานผลิตจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป คุณภาพมาตรฐาน มอก. รายใหญ่ของจังหวัด ชลบุรี
รองรับงานก่อสร้างอาคาร งานสร้างถนน ก่อสร้างโยธา พร้อมรับจ้างผลิตคอนกรีตสำเร็จรูปตามรูปแบบและสเปคของลูกค้า Made to order concrete products บริการจัดส่งทั่วจังหวัด ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง สมุทรปราการและกรุงเทพมหานคร