การประชุมหารือการสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยบูรพา และบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.00-16.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก ผู้รักษาการแทนอธิการบดี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยบูรพา ให้การต้อนรับ คุณ นินนาท ไชยธีรภิญโญ Chairman และคณะผู้บริหารจากบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ในการประชุมหารือการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยบูรพา ในเรื่องการศึกษาการสร้างความต้องการของผู้บริโภค รูปแบบธุรกิจ และการใช้งานที่เหมาสม ของรถไฟฟ้า (Electric Vehicle) โดยการศึกษาวิจัยร่วมกันและการนำรถไฟฟ้ามาทดสอบใช้งานภายในมหาวิทยาลัย โดยประชุมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุม 805 ชั้น 8 อาคารภปร. มหาวิทยาลัยบูรพา