การสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับ One Origin

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565 CEO ของ One Origin ในกลุ่ม Origin Property คุณปิติ จารุกำจร โอม Chief Executive Officer (CEO) คุณภูมิพัฒน์ ฤทธิธาดา หนุ่ม SVP of Project Management และคุณธัญวลัย ขวัญใจ ป้อม VP of Sales & Marketingเข้าพบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล และคณะผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันในอนาคต โดยหลังจากเสร็จสิ้นได้มีการดูงานที่ Advance Innovation Center, Gear Space (Co Working space ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่กำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง) และคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
.
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2552 เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยทางบริษัทฯ มุ่งพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียม บนพื้นที่ที่ให้ความ สะดวกในการเดินทางอันได้แก่ทำเลตามแนวสถานีขนส่งมวลชนระบบรางในเขตกรุงเทพมหานครและ ปริมณฑล และทำเลใกล้ทางด่วน เป็นต้น โดยออริจิ้น มีแนวคิดในการออกแบบและการตกแต่งอย่างมีเอกลักษณ์ (Uniqueness Project Design) รวมถึงการจัดสรรพื้นที่ใช้สอยให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าและลงตัวสอดรับกับวิถีชีวิตของคนเมือง (Best Function of Unit Plan Design) คัดเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพสูงคุ้มค่าคุ้มราคา รวมถึงมีระบบรองรับการให้บริการหลังการขายอย่างต่อเนื่องและครบวงจร (After Sale Service Excellence)