กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์

วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานในกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ (วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563) โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงาน และแขกผู้มีเกียรติจากส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงคณาจารย์และบุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำคณะ และทำบุญถวายภัตตาหารเพล และสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ ห้องประชุม 1 อาคารเกษม จาติกวณิช