กิจกรรม Spaghetti Bridge Challenge

นิสิตวิศวกรรมเคมี ชั้นปี 3 จำนวน 25 กลุ่ม ร่วมกิจกรรม Spaghetti Bridge Challenge ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ในการเรียนวิชา Engineering Mechanics โดยสะพานที่ทำจากเส้นสปาเก็ตตี้ที่มีน้ำหนักน้อยที่สุด 102.8 กรัมสามารถรับน้ำหนักได้ถึง 20 กิโลกรัม การร่วมกิจกรรมเป็นไปด้วยความสนุกสนานและตื่นเต้น

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13