คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ภาค ข 91328 จำนวน 1 อัตรา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินรายได้ส่วนงาน
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ เลขที่ตำแหน่ง ๙๑๓๒๘ สังกัด สำนักงานการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน ๑ อัตรา ดังนี้

 

๑.      กำหนดขยายรับสมัคร ตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

๒.      กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าสอบคัดเลือก ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

๓.      กำหนดการสอบคัดเลือก ในวันพุธที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม สำนักงานการศึกษา ชั้น ๓ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

๔.      กำหนดประกาศผลการคัดเลือก ในวันศุกร์ที่  ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

 

รายละเอียดประกาศขยายเวลารับสมัครงาน คลิกที่นี่
ใบสมัครงาน คลิกที่นี่