คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ 90347 จำนวน 1 อัตรา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

เลขที่ตำแหน่ง ๙๐๓๔๗ สังกัด สำนักงานการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน ๑ อัตรา

 

ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน ๑ อัตรา (เลขที่ตำแหน่ง ๙๐๓๔๗)

ลำดับที่ ๑ เลขประจำตัวสอบ ๐๐๑   นายวรวุฒิ  เมืองรัตน์

 

ลำดับสำรอง

ลำดับที่ ๒ เลขประจำตัวสอบ ๐๐๒   นายธีรานันท์  นาคใหญ่

 

ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกที่มีชื่ออยู่เหนือเส้นมารายงานตัวที่งานบุคคล กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยบูรพา
โทร. ๐ ๓๘๑๐ ๒๒๒๒ ต่อ ๒๙๖๔ ภายในวันพุธที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง  วันศุกร์ที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวันและเวลาปฏิบัติงาน หากพ้นกำหนดแล้ว จะถือว่าสละสิทธิ์

 

รายละเอียดทั้งหมด คลิกที่นี่