คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มอบตู้ความดันลบให้แก่โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้มอบตู้ความดันลบสำหรับเตียงผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 (negative pressure cabinet) จำนวน 2 ชุด ได้แก่แบบมี anteroom 1 ชุด และแบบไม่มี anteroom 1 ชุดให้แก่โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี ศักดิ์สุนทรศิริ หัวหน้าโครงการจัดทำและผลิตตู้ความดันลบเพื่อผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 สำหรับโรงพยาบาลในภาคตะวันออก ดร.สัญชัย เอียดปราบ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ดร.ไพบูลย์ ลิ้มปิติพานิชย์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และคณะทำงาน เป็นตัวแทนในการส่งมอบในครั้งนี้

 

โดยผู้ที่สนใจสามารถ ร่วมบริจาคโดยการโอนเงินเข้าบัญชีโครงการ ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยบูรพา เลขที่บัญชี 386-0-77745-9 🙏 เสร็จแล้วโพสต์สลิปการโอน 👉 LINE Official @buuengineering เพื่อรับใบเสร็จไปหักลดหย่อนภาษีได้สองเท่านะครับ