คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับมอบแผงโซลาร์เซลล์และอุปกรณ์แปลงไฟ จากบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

🔋☀️วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล คณะผู้บริหาร และตัวแทนคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับมอบแผงโซลาร์เซลล์และอุปกรณ์แปลงไฟเพื่อใช้สำหรับกิจกรรมการเรียนการสอน จากบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีคุณชลัช กังวานธนวัต ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิศวกรรมการผลิต เป็นตัวแทนบริษัทในการมอบครั้งนี้ โดยการรับมอบดังกล่าวจัดขึ้น ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยหลังจากพิธีรับมอบเสร็จสิ้น ผู้บริหารบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) ได้เข้าเยี่ยมชม ศูนย์การเรียนรู้ระบบอัตโนมัติ (EEC Automation Park) และพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันในอนาคตต่อไป
.
🙏🙏🙏คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอขอบคุณ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด มา ณ โอกาสนี้ด้วย