คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนิสิตปี 1 ปีการศึกษา 65

🙏คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนิสิตปี 1 ปีการศึกษา 65
ในวันที่ 18 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 -11.00 น.
.
📌โดยเป็นการประชุม online ผ่านระบบ zoom
ผู้ปกครองทุกท่านสามารถเข้าร่วมประชุมได้ดังลิงก์แนบ หรือ scan qr code
.
📌https://eng.buu.ac.th/meetingroom1
Meeting ID: 258 391 2055
Passcode: 271828