คณะวิศวกรรมศาสตร์ ส่งหุ่นยนต์เก็บขยะบนผิวน้ำ ร่วมแสดงในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)

เมื่อช่วงระหว่างวันที่ 2-6 สิงหาคม 2563 ผศ.ดร. จันทนา ปัญญาวราภรณ์ อาจารย์สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า พร้อมนิสิตชั้นปีที่ 4 จากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้นำผลงานวิจัย หุ่นยนต์เก็บขยะบนผิวน้ำ เข้าร่วมแสดงในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020) ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

หุ่นยนต์เก็บขยะบนผิวน้ำเป็นการพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาขยะพลาสติกที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีต้นทุนในการจัดการและมีความเสี่ยงด้านสุขภาพต่อพนักงานในหน่วยราชาการที่ต้องจัดเก็บ งานวิจัยชิ้นนี้ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมเป็นอย่างดี

 

 

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

https://sites.google.com/eng.buu.ac.th/robot2020
https://www.facebook.com/nrctofficial/posts/3008973409228211/
https://www.thethaipress.com/2020/15412/
https://www.youtube.com/watch?v=h7LipPZoJWw