นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2022 จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)

📣 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพิมลรักษ์ แสวงสวัสดิ์ นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยบูรพา
ที่ได้รับคัดเลือกจากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) ให้เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา “ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2022” (Quality Youths Scholarship of The Year 2021) พร้อมใบประกาศเกียรติคุณเพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติให้เป็นเยาวชนตัวอย่าง โดยมีกำหนดเข้าร่วมพิธีมอบทุนในวันที่ 19 ตุลาคม 2565 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
.
📌 โดยมีผลงานเด่น ดังนี้
🏆“การประกวดนักเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และนวัตกรรมรุ่นเยาว์ (U-YETI 2020) ได้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศและได้รับรางวัล Popular Vote ในชื่อโครงงาน “หุ่นยนต์เก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร (Smart Auxiliary of Agriculture)”
🏆 ผ่านการพิจารณาให้รับเงินทุนสนับสนุนจากการแข่งขัน Startup Thailand League 2021 ”โปรเจค ROS KIDS”
🏆 การแข่งขันระดับนานาชาติ The 7th Delta International Smart & Green Manufacturing Contest “โครงงาน QC WITH IIoT โดยใช้ Machine Vision System, camera and accessories (DMV2000) “
🏆 ประธานชมรม Burapha Robotics Society ปีการศึกษา 2565