นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้ารางวัลจากงาน Robot Design Camp 2019 ระดับภูมิภาค

นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา คว้ารางวัลชนะเลิศ  และรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในโครงการแข่งขันการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 (Robot Design Camp 2019) ระดับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา โดยนายธาวิน สะมะทอง นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ชั้นปีที่ 3 เป็นสมาชิกในทีมชนะเลิศ และนายวิศว จักรกลจันทร์ นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ชั้นปีที่ 2 เป็นสมาชิกในทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 ซึ่งนิสิตทั้ง 2 ทีมนี้ จะเข้าร่วมการแข่งขัน Robot Design Camp 2019 ระดับประเทศต่อไป ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 27 พฤษภาคม – 8 มิถุนายน พ.ศ. 2562 โดยทีมที่ชนะเลิศจากโครงการจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันในรายการ  IDC RoBoCon 2019 ระหว่างวันที่วันที่ 29 กรกฎาคม – 9 สิงหาคม 2562 ณ Massachusetts Institute of Technology (MIT) ประเทศสหรัฐอเมริกา ร่วมให้กำลังใจนิสิตวิศวกรรมศาสตร์ด้วยนะครับ โดยสามารถติดตามข้อมูลการแข่งขันได้ทาง https://www.mtec.or.th/rdcthailand/rdc2019/