บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมประชุมหารือการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ และการพัฒนาการจัดเรียนการสอนทางด้าน Automation กับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล ให้การต้อนรับ คุณเกษมสันต์ เครือธร ผู้จัดการภาคพื้นอาวุโส และคณะทำงาน จากบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในการประชุมหารือการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) และการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทางด้าน Automation ณ ห้องประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา