ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาจำนวน 2 ทุน ดังนี้

1. ทุนการศึกษามูลนิธิทาคาฮาชิ นิสิตที่สนใจสามารถดูรายละเอียด และสมัครทุนได้ที่
http://affairs.buu.ac.th/index.php/main/detail/1625

2. ทุนการศึกษามูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.ธำรง บัวศรี ประจำปีการศึกษา 2564 นิสิตที่สนใจสามารถดูรายละเอียด และสมัครทุนได้ที่
http://affairs.buu.ac.th/index.php/main/detail/1624