พิธีมอบประกาศนียบัตร รางวัลโครงงานวิศวกรรมดีเด่นประจำปี 2562

วันที่ 23 พฤภษาคม พ.ศ. 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลโครงงานวิศวกรรมดีเด่น จากโครงการการจัดแสดงโครงงานทางวิศวกรรม ประจำปี 2562 (BUU Engineering Project Day 2019) ณ ห้องคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เวลา 09.00 น. ก่อนการมอบประกาศนีบัตรได้มีการกล่าวแสดงความยินดี และให้โอวาทแก่นิสิตผู้ได้รับรางวัลดังกล่าว คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้ด้วย

สรุปผลรางวัลโครงงานวิศวกรรมดีเด่น ประจำปี 2562 คลิ๊ก
สามารถโหลดภาพต้นฉบับได้ที่นี่