พิธีมอบโล่เกียรติคุณโครงการของนักศึกษาฝึกงาน ประจำปี 2562 โครงการ “MMTh Talent Internship Program”

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณยศ คุรุกิจโกศล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ดร.สัญชัย เอียบปราบ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต และ นางวธัญญา ลุนชัยภา นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ เข้าร่วมพิธีมอบโล่เกียรติคุณโครงการของนักศึกษาฝึกงาน ประจำปี 2562 โครงการ “MMTh Talent Internship Program” เวลา 14.30-16.00 น. ณ บริษัท มุตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่ อาคาร FYI (คลองเตย) โดยมีนายอชรายุ ศรีพล นักศึกษาชั้นปีที่ 3 จากภาควิชา วิศวกรรมเครื่องกล ได้รับรางวัลโครงการยอดเยี่ยมในการนำเสนอผลงาน ในโครงการ “The Best Achievement Award” เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2562 เข้าร่วมรับรางวัลในภายงานนี้ด้วย