พิธีรับมอบหุ่นยนต์ (temi) จาก บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2563 เวลา 10.00 น. คณะผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยบูรพา และคุณหทัยณัฐ พงศ์ศรีรัตน์ ผู้จัดการบริหารงานขาย ประจำพื้นที่ภาคตะวันออก ในพิธีรับมอบหุ่นยนต์ (temi) จาก บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ณ ห้องประชุม 2 อาคารเกษม จาติกวณิช คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา เป็น 1 ใน 20 สถาบันการศึกษา ที่ได้ร่วม ร่วมแสดงพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม 5G ยกระดับภาคการศึกษาไทยสู่ Smart Education และเข้าร่วมโครงการ True5G Robotics Bootcamp ที่เน้นให้นิสิตนักศึกษาคิดจริง ทำจริง พัฒนาต่อยอดไอเดียสร้างนวัตกรรมจากหุ่นยนต์อัจฉริยะ True5G Temi Connect & Carebot สู่ภาคธุรกิจจริง โดยมีศูนย์การค้าเซ็นทรัล ชลบุรี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการนี้ด้วย เป็นการเปิดประสบการณ์การเรียนรู้และพัฒนานวัตกรรมรูปแบบใหม่นอกห้องเรียน ปูทางสู่การเป็นสตาร์ทอัพตัวจริง นับเป็นนวัตกรรมที่มีคุณค่าสูง ทั้งยังเป็นจุดเริ่มต้นในการนำเทคโนโลยี 5G มาพัฒนาต่อยอด และขับเคลื่อนประเทศไปสู่ smart Nation อย่างยั่งยืนต่อไป
โดยนิสิตนักศึกษาจาก 20 มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ จะได้รับการอบรมผ่านแพลตฟอร์ม “VLEARN” เสริมความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยี 5G และหุ่นยนต์ รวมถึงการต่อยอดไอเดีย กระบวนการพัฒนานวัตกรรม และเทคนิคการนำเสนอผลงานอย่างมืออาชีพ พร้อมรับสิทธิพิเศษ “ทรู ดิจิทัล พาร์ค โค-เวิร์คกิ้ง สเปซ” นั่งฟรี 12 เดือน ในพื้นที่แลกเปลี่ยน เรียนรู้ และโอกาสพบปะกับเหล่าสตาร์ทอัพและชาวเทคฯ ให้สร้างสรรค์ต่อยอดไอเดียใหม่ๆไม่รู้จบ