วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง ศึกษาดูงาน ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล คณบดี และคณะผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง ในการศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอน การสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันเพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรมใน EEC และ เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ของคณะฯ