อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับเชิญให้เป็น Invited Speaker ในกลุ่ม TSF ในการประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33

 

รองศาสตราจารย์ ดร.วรเชษฐ์ ภิรมย์ภักดิ์ ได้รับเชิญให้เป็น Invited Speaker ในกลุ่ม TSF ในการประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 ซึ่งจัดที่โรงแรมโรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี ระหว่างวันที่ 2-5 กรกฎาคม 2562