แนะแนวการศึกษา เส้นทางสู่อาชีพนักบินสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา โดย สถาบันการบินไทยอินเตอร์ไฟลอิ้ง

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับสถาบันการบินไทยอินเตอร์ไฟลอิ้ง จัดโครงการบรรยายเสวนาเรื่อง เส้นทางสู่อาชีพนักบินสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยากรโดย นักบินมากประสบการณ์ และครูการบิน ที่จะถ่ายถอดชีวิตและประสบการณ์ของอาชีพนักบิน กว่าจะได้เป็นนักบินต้องผ่านอะไรมาบ้าง และโอการการเข้ารับการฝึกเพื่อเป็นนักบินได้อย่างไร ณ ห้องประชุม 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา