โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเป็นวิทยากร (Train the Trainer) ของศูนย์การเรียนรู้ระบบอัตโนมัติ

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเป็นวิทยากร (Train the Trainer) ของศูนย์การเรียนรู้ระบบอัตโนมัติ หัวข้อ Basic PLC โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างวิทยากรให้กับศูนย์การเรียนรู้ระบบอัตโนมัติสำหรับการจัดฝึกอบรมด้านระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ และเป็นการสร้างเครือข่ายสถาบันการศึกษาด้านระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ในเขตพื้นที่ EEC งานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 เมษายน 2562 ให้กับบุคลากรของเครือข่ายสถาบันการศึกษาด้านระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ในเขตพื้นที่ EEC จำนวน 13 หน่วยงาน ณ ห้อง ME105 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล