โครงการอบรม การใช้งาน PLC หลักสูตร Basic PLC (GX Works 2)

เมื่อวันที่ 2 และ 3 กันยายน 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับบริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการอบรม การใช้งาน PLC หลักสูตร Basic PLC (GX Works 2) โดยมีการฝึกปฏิบัติการออกแบบ และเขียนโปรแกรม PLC และฝึกปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม GX Works2 วิทยากรโดย คุณศุภจักร คำพันธุ์ และ คุณรัฐวัฒน์ เซมา จากบริษัทมิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ณ ห้อง 800 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา