โครงการ “การส่งเสริมเทคนิคการเรียนรู้ฐานวิศวกรรมด้วยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม (I-Active Learning Workshop with Fabrication Lab)”

ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2562 และ 31 สิงหาคม ถึง 1 กันยายน พ.ศ. 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการ “การส่งเสริมเทคนิคการเรียนรู้ฐานวิศวกรรมด้วยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม (I-Active Learning Workshop with Fabrication Lab)” ณ ห้องประชุม 2 อาคารเกษม จาติกวณิช คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งเป็นโครงการเรียนรู้ผ่านฐานเครื่องมือ 4 ฐานหลัก ประกอบด้วย
ฐานที่ 1 คือ ปฏิบัติการเครื่องพิมพ์ 3 มิติ (3D printer)
ฐานที่ 2 คือ ปฏิบัติการเครื่องตัดด้วยเลเซอร์ (Laser cutter)
ฐานที่ 3 คือ ปฏิบัติการแผงวงจรไฟฟ้า และ KidBright
ฐานที่ 4 คือ ปฏิบัติการเครื่องมือช่างวิศวกรรม
ซึ่งจะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ฐานวิศวกรรมมากยิ่งขึ้น สามารถต่อยอดไปสู่การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนได้ด้วยตนเอง ทำให้การเรียนรู้ฐานวิศวกรรมมีความสนุกน่าตื่นเต้น และสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กนักเรียนเยาวชนรุ่นใหม่ในการเป็นวิศวกรสร้างชาติในอนาคตต่อไป

ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถโหลดภาพได้โดยการคลิ๊กที่นี่