กำหนดการฝึกงานและปฏิบัตสหกิจศึกษา ปี 2564

 • ฝึกงานภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม พ.ศ.2564 สำหรับนิสิตปี 4 ขึ้นไป

 • ฝึกงานภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 5 มิถุนายน พ.ศ.2564

 • สหกิจศึกษา ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน – 29 ตุลาคม พ.ศ.2564

 • ขอเชิญเข้าร่วมปฐมนิเทศก่อนออกฝึกงาน/สหกิจศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ในรูปแบบออนไลน์

  ขอเชิญนิสิตที่ไปฝึกงานและฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา ในภาคฤดูร้อน (1 เมษายน – 5 มิถุนายน 2564) และสหกิจศึกษา (1 เมษายน - 29 ตุลาคม 2564) เข้าร่วมปฐมนิเทศก่อนออกฝึกงาน/สหกิจศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ในรูปแบบออนไลน์ **นิสิตสามารถรับหนังสือส่งตัวเข้าฝึกงานได้ตั้งแต่วันที่ 26, 29-31 มีนาคม เวลา 8.30-16.30 น. (หากนิสิตประสงค์ที่จะเข้ามารับ) และทางคณะฯ จะจัดส่งหนังสือส่งตัวไปให้สถานประกอบการ ในวันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

  ประกาศโดย คุณสุชาติ สวยทอง วันที่ประกาศ 17 มีนาคม 2564

  รับสมัครนิสิตฝึกงานบริษัท มาร์ส เพ็ทแคร์ (ประเทศไทย) จำกัด

  สาขา: อุตสาหกรรม, เครื่องกล, ไฟฟ้ากำลัง หรือ คอมพิวเตอร์

  ประกาศโดย ผศ.ดร.เจษฎา สายใจ วันที่ประกาศ 16 มีนาคม 2564

  บริษัท บีเอสแอลแอลอีดี จำกัด รับนักศึกษาเข้าฝึกงาน

  ต้องการนักศึกษา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล และวิศวกรรมโยธา เข้าฝึกงาน จำนวน 5 คน (ไฟฟ้า 3, เครื่องกล 1ม โยธา 1 ) ติดติดคุณรุจิรา 097-2583007 rujira7781@gmail.com

  ประกาศโดย คุณสุชาติ สวยทอง วันที่ประกาศ 4 มีนาคม 2564

  การอบรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงานและปฏิบัติงานสหกิจศึกษา หัวข้อ “การรักษาความลับขององค์กร"

  (Live สด!!!) การอบรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงานและปฏิบัติงานสหกิจศึกษา หัวข้อ “การรักษาความลับขององค์กร" โดย คุณรัตนพันธ์ พันธุรัตน์ ในวันพฤหัสบดี ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น. ในรูปแบบออนไลน์ Live สด !! ผ่านทาง YouTube Live Channel ของคณะตามลิ้งค์นี้ https://youtu.be/_PHp1Wqi21c

  ประกาศโดย คุณสุชาติ สวยทอง วันที่ประกาศ 4 มีนาคม 2564

  บริษัท ไทรอัมพ์ เอวิเอชั่น เซอร์วิสเซส เอเชีย จำกัด มีความประสงค์เปิดรับนิสิต/นักศึกษาฝึกงาน

  บริษัท ไทรอัมพ์ เอวิเอชั่น เซอร์วิสเซส เอเชีย จำกัด มีความประสงค์เปิดรับนิสิต/นักศึกษาฝึกงาน สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ในแผนกซ่อมบำรุงทั่วไปในโรงงาน หากมีท่านใด สนใจสามารถติดต่อมาที่ tkrainet@triumphgroup.com Tel. 092-246-1612

  ประกาศโดย คุณสุชาติ สวยทอง วันที่ประกาศ 3 มีนาคม 2564

  การอบรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงานและปฏิบัติงานสหกิจศึกษา หัวข้อ “วัฒนธรรมองค์กร"

  การอบรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงานและปฏิบัติงานสหกิจศึกษา หัวข้อ “วัฒนธรรมองค์กร" โดย คุณมนัส ศุภรจิตพร ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น. ในรูปแบบ คอร์สอบรมออนไลน์ ผ่านทาง YouTube Live https://youtu.be/ASSkhNjMIGg

  ประกาศโดย คุณสุชาติ สวยทอง วันที่ประกาศ 25 กุมภาพันธ์ 2564

  บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกงานสหกิจศึกษา ประจำปี 2564

  บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกงานสหกิจศึกษา ประจำปี 2564 เพื่อเปิดโอกาสให้แก่นิสิต นักศึกษาได้เข้าร่วมฝึกงานกับทางบริษัทฯ พร้อมทั้งเสริมสร้างทักษะและศักยภาพของนิสิต นักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มทำงานจริงในสถานประกอบการ บริษัทฯจึงใคร่ขอเรียนเชิญนิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัย เข้าร่วมโครงการฝึกงานสหกิจศึกษาตามรายละเอียดที่แนบมา หากนิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัยของท่านสนใจฝึกสหกิจศึกษากับทางบริษัท สามารถส่งประวัติ(Resume) และวุฒิการศึกษา(Transcript) ได้ที่ supissra.sangnak@sony.com เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานโครงการ คุณสุภิสรา แสงนาค โทร:02-5011749 ต่อ1010


  ประกาศโดย คุณสุชาติ สวยทอง วันที่ประกาศ 18 กุมภาพันธ์ 2564

  บริษัท เอสไอจี คอมบิบล็อค จำกัด มีความประสงค์ต้องการรับนักศึกษาฝึกงานจำนวน 2 ราย ในสาขาวิศวกรรม โดยเป็นผู้หญิง 1 ราย และผู้ชาย 1 ราย

  บริษัท เอสไอจี คอมบิบล็อค จำกัด มีความประสงค์ต้องการรับนักศึกษาฝึกงานจำนวน 2 ราย ในสาขาวิศวกรรม โดยเป็นผู้หญิง 1 ราย และผู้ชาย 1 ราย


  ประกาศโดย คุณสุชาติ สวยทอง วันที่ประกาศ 17 กุมภาพันธ์ 2564

  การอบรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงานและปฏิบัติงานสหกิจศึกษา หัวข้อ “วิธีการหาปัญหาและหัวข้อในการทำงานโครงงาน"

  การอบรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงานและปฏิบัติงานสหกิจศึกษา หัวข้อ “วิธีการหาปัญหาและหัวข้อในการทำงานโครงงาน" โดย รศ.ดร.พิศิษฐ์ โภคารัตนกุล ในวันพฤหัสบดี ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 13.30 - 16.30 น. ในรูปแบบ คอร์สอบรมออนไลน์ ผ่านทาง YouTube Live

  ประกาศโดย คุณสุชาติ สวยทอง วันที่ประกาศ 17 กุมภาพันธ์ 2564

  การอบรมหัวข้อ ทักษะการทำงานเป็นทีม Team work และพัฒนาทักษะการนำเสนอ

  การอบรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงานและปฏิบัติงานสหกิจศึกษา หัวข้อ “ทักษะการทำงานเป็นทีม Team work และพัฒนาทักษะการนำเสนอ" โดย อาจารย์จันทร์เพ็ญ ต้นสกุลอารี ในวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 13.30 - 16.30 น. ในรูปแบบคอร์สอบรมออนไลน์ ผ่านทาง YouTube Live ตามลิ้งค์นี้ https://youtu.be/j7SeIvvWpro


  ประกาศโดย คุณสุชาติ สวยทอง วันที่ประกาศ 10 กุมภาพันธ์ 2564

  บริษัท สยามมิชลิน จำกัด ขอประชาสัมพันธ์รับนิสิตนักศึกษาฝึกงานและสหกิจศึกษา

  บริษัท สยามมิชลิน จำกัด ขอประชาสัมพันธ์รับนิสิตนักศึกษาฝึกงานและสหกิจศึกษา, รับสมัครงาน โดยได้แนบสื่อประชาสัมพันธ์มาให้พิจารณา ทั้งนี้ นิสิตนักศึกษาที่สนใจสามารถสมัครได้โดยตรงจาก QR code หรือ สมัครที่ www.job.michelin.co.th ดูรายละเอียดตำแหน่งงานว่างและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่Facebook Page MichelinCareersTH: https://www.facebook.com/MichelinCareersTH

  ประกาศโดย คุณสุชาติ สวยทอง วันที่ประกาศ 8 กุมภาพันธ์ 2564

  บริษัท แม็คคอร์มิค (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตเครื่องปรุงชั้นนำของโลก www.mccormick.com ต้องการนักศึกษาฝึกงาน จำนวน 2 คน

  บริษัท แม็คคอร์มิค (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตเครื่องปรุงชั้นนำของโลก www.mccormick.com ต้องการนักศึกษาฝึกงาน จำนวน 2 คน นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ เฟส 10 เลขที่ 700/1053 ม.9 ต.มาบโป่ง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160 สวัสดิการ มีรถตู้รับ-ส่ง สายบางแสน เบี้ยเลี้ยง


  ประกาศโดย คุณสุชาติ สวยทอง วันที่ประกาศ 3 กุมภาพันธ์ 2564

  ขอเชิญเข้ารับการอบรม โครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงานและปฏิบัติงานสหกิจศึกษา หัวข้อ “การใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในการทำงาน”

  ขอเชิญเข้ารับการอบรม โครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงานและปฏิบัติงานสหกิจศึกษา หัวข้อ “การใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในการทำงาน” วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30-16.30 น. ในรูปแบบออนไลน์


  ประกาศโดย คุณสุชาติ สวยทอง วันที่ประกาศ 3 กุมภาพันธ์ 2564

  ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาที่ 0262/2563 เรื่อง การเบิกค่ารักษาพยาบาลของนิสิตทุกระดับการศึกษาที่เกิดอุบัติเหตุ ปีการศึกษา 2563

  ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาที่ 0262/2563 เรื่อง การเบิกค่ารักษาพยาบาลของนิสิตทุกระดับการศึกษาที่เกิดอุบัติเหตุ ปีการศึกษา 2563


  ประกาศโดย คุณสุชาติ สวยทอง วันที่ประกาศ 28 มกราคม 2564

  ขอเชิญนิสิตเข้ารับการปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงาน ในรูปแบบออนไลน์

  ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 4 และนิสิตที่ประสงค์จะไปฝึกงานภาคปลาย (1 ก.พ. - 31 มี.ค. 2564) เข้ารับการปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงาน ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป login ด้วย รหัสนิสิต@my.buu.ac.th เข้าร่วม Teams นิสิตฝึกงานและสหกิจศึกษาด้วยรหัส : sm8zc1j

  ประกาศโดย คุณสุชาติ สวยทอง วันที่ประกาศ 27 มกราคม 2564

  ขอให้นิสิตติดตามเอกสารตอบรับการฝึกงานภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 (ด่วน)

  (ด่วน) ขอให้นิสิตติดตามเอกสารตอบรับการฝึกงานภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 (1 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2563) โดยด่วนเพื่อทางคณะฯ จะได้ดำเนินการออกหนังสือส่งตัวเข้าฝึกงานได้ทันตามกำหนด

  ประกาศโดย คุณสุชาติ สวยทอง วันที่ประกาศ 25 มกราคม 2564

  บริษัทแคนาเดียนโซลาร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด รับ นักศึกษาฝึกสหกิจ

  บริษัทแคนาเดียนโซลาร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด รับ นักศึกษาฝึกสหกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อเข้าฝึกงานในไตรมาสที่ 2 จำนวนที่มีความต้องการทั้งสิ้น 14 คน รายละเอียดดังนี้ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี จำนวน 1 คน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 4 คน สาขาวิชาวิศกรรมไฟฟ้า จำนวน 7 คน สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จำนวน 2 คน


  ประกาศโดย คุณสุชาติ สวยทอง วันที่ประกาศ 21 มกราคม 2564

  บริษัท โรเบิร์ต บ๊อช ออโตโมทีฟ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอแจ้งการเปลี่ยนผู้ประสานงานด้านการรับนักศึกษาฝึกงาน/สหกิจศึกษา

  บริษัท โรเบิร์ต บ๊อช ออโตโมทีฟ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอแจ้งการเปลี่ยนผู้ประสานงานด้านการรับนักศึกษาฝึกงาน/สหกิจศึกษา โดยสามารถติดต่อคุณลือเดช ปอสูงเนิน fixed-term.Luadet.Posoongnern@th.bosch.com โทร. 033-105605 และคุณวริศรา บุญมา Warissara.Boonma@th.bosch.com โทร. 033-105755 นับตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

  ประกาศโดย คุณสุชาติ สวยทอง วันที่ประกาศ 19 มกราคม 2564

  ขอประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาฝึกงานแบบสหกิจ ประจำปี 2564 (บริษัทสึบาคิโมโตะ ออโต้โมทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด)

  บริษัทฯ มีความประสงค์รับนักศึกษาฝึกงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวนทั้งสิ้น 3 คน ระยะการฝึกงาน 4 เดือนขึ้นไป (แบบสหกิจ) คุณสมบัติเฉพาะด้านของนักศึกษาที่ต้องการ - ฝึกงานในแผนกซ่อมบำรุง 1 คน เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป (กรณีเกรดเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไปและมีพื้นฐานการออกแบบ Auto CAD และ Solid Work จะพิจารณาเป็นพิเศษ) หญิงหรือชาย มีพื้นฐานการใช้ Microsoft Office - ฝึกงานในแผนก QA 1 คน เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป หญิงหรือชาย มีพื้นฐานการใช้ Microsoft Office - และฝึกงานในแผนก TPMS 1 คน เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป หญิงหรือชาย มีพื้นฐานการใช้ Microsoft Office สวัสดิการสำหรับนักศึกษาระหว่างปฏิบัติงาน - เบี้ยเลี้ยง/ค่าตอบแทน (336บาท ต่อวัน) ปฎิบัติงาน จ-ศ หรือ จ-ส ตามปฎิทินการทำงานของบริษัท ต่อต่อ น.ส.ธญานี พิบูลย์สวัสดิ์ (อีฟ) ผู้ประสานงานโครงการฝึกงานของนักศึกษา บริษัท สึบาคิโมโตะ ออโต้โมทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด (สำนักงานใหญ่) 700/467 หมู่ 7 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 โทร : 038-454021 ต่อ 204 Fax : 038-454

  ประกาศโดย คุณสุชาติ สวยทอง วันที่ประกาศ 19 มกราคม 2564

  การอบรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงานและปฏิบัติงานสหกิจศึกษา หัวข้อ “ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน (Safety Health and Enviromental)”

  การอบรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงานและปฏิบัติงานสหกิจศึกษา หัวข้อ “ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน (Safety Health and Enviromental)” วันพฤหัสบดี ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30-15.30 น.


  ประกาศโดย คุณสุชาติ สวยทอง วันที่ประกาศ 13 มกราคม 2564

  ช่องทางสำหรับการส่งเอกสารแจ้งความประสงค์ ขอฝึกงาน/สหกิจศึกษา (ENG-Coop 001)

  ***ประกาศการฝึกงานและสหกิจศึกษา*** เรื่อง ช่องทางสำหรับการส่งเอกสารแจ้งความประสงค์ ขอฝึกงาน/สหกิจศึกษา (ENG-Coop 001) แบบออนไลน์ นิสิตสามารถส่งเอกสารดังกล่าวผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/KEUgD4RLc9sDSgug9 โดยให้นิสิตเซ็นต์ชื่อ และนำ/ส่ง ให้อาจารย์ผู้ประสานภาควิชา/สาขา ตรวจสอบเซ็นต์รับรองในเอกสารให้เรียบร้อยแล้ว (ใช้การเซ็นต์ชื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้)


  ประกาศโดย คุณสุชาติ สวยทอง วันที่ประกาศ 12 มกราคม 2564

  ขอเชิญเข้ารับการอบรม "การใช้ Microsoft Excel ในการทำงานเบื้องต้น" วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 13.30-16.30 น.

  ขอเชิญเข้ารับการอบรม "การใช้ Microsoft Excel ในการทำงานเบื้องต้น" วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 13.30-16.30 น. (รูปแบบออไลน์ )


  ประกาศโดย คุณสุชาติ สวยทอง วันที่ประกาศ 7 มกราคม 2564

  บริษัท แอลที พาวเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด รับนิสิตเข้า่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

  บริษัท แอลที พาวเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด รับนิสิตเข้า่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 3 ตำแหน่ง


  ประกาศโดย คุณสุชาติ สวยทอง วันที่ประกาศ 29 ธันวาคม 2563

  “ พรบ. คอมพิวเตอร์/ กฎหมายด้าน IT”

  ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 3 และนิสิตที่ประสงค์จะฝึกงาน/ ฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา เข้ารับการอบรม โครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงานและปฏิบัติงานสหกิจศึกษาหัวข้อ “ พรบ. คอมพิวเตอร์/ กฎหมายด้าน IT” วันพฤหัสบดี ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30-16.30 น.


  ประกาศโดย คุณสุชาติ สวยทอง วันที่ประกาศ 24 ธันวาคม 2563

  ขอเชิญนิสิตเข้าอบรม หัวข้อ "พรบ. คอมพิวเตอร์/ กฎหมายด้าน IT"

  ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 3 และนิสิตที่ประสงค์จะฝึกงาน/ ฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา เข้ารับการอบรม โครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงานและปฏิบัติงานสหกิจศึกษาหัวข้อ “ พรบ. คอมพิวเตอร์/ กฎหมายด้าน IT” วันพฤหัสบดี ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30-16.30 น. ในรูปแบบออนไลน์ (Microsoft Teams)

  ประกาศโดย คุณสุชาติ สวยทอง วันที่ประกาศ 22 ธันวาคม 2563

  ขอเชิญเข้ารับการอบรม "การเขียนประวัติย่อ การเขียน Resume เพื่อการสมัครงาน/ฝึกงาน"

  ขอเชิญเข้ารับการอบรม "การเขียนประวัติย่อ การเขียน Resume เพื่อการสมัครงาน/ ฝึกงาน" วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ส่งงาน Resume ตามลิ้งค์ข้างล่าง  ประกาศโดย คุณสุชาติ สวยทอง วันที่ประกาศ 15 ธันวาคม 2563

  แจ้งนิสิต เนื่องจาก บริษัท พีเจ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด เปลี่ยนผู้ประสานงาน

  เนื่องจาก บริษัท พีเจ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เปลี่ยนผู้ประสานงานในการฝึกงาน ขอให้นิสิตห้ามติดต่อกับผู้ประสานงานเดิม

  ประกาศโดย คุณสุชาติ สวยทอง วันที่ประกาศ 9 ธันวาคม 2563

  กำหนดการ "โครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงานภาคฤดูร้อนและปฏิบัติงานสหกิจศึกษา สำหรับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์"

  โดยขอให้นิสิตที่ประสงค์จะไปฝึกงานในภาคฤดูร้อนและปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เข้ารับการฝึกอบรมฯ โดยต้องนำบัตรนิสิตมาด้วยทุกครั้ง เพื่อสแกนเข้าฝึกอบรมฯ


  ประกาศโดย คุณสุชาติ สวยทอง วันที่ประกาศ 7 ธันวาคม 2563

  ขอเชิญเข้ารับการอบรม "การเตรียมความพร้อมในการฝึกงาน/สหกิจศึกษา"

  ขอเชิญเข้ารับการอบรม "การเตรียมความพร้อมในการฝึกงาน/สหกิจศึกษา" วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์


  ประกาศโดย คุณสุชาติ สวยทอง วันที่ประกาศ 1 ธันวาคม 2563

  บริษัท รัตนชล วิศวกรรม จำกัด

  บริษัท รัตนชล วิศวกรรม จำกัด ต้องการรับสมัครพนักงาน สาขาวิศวกรรมโยธา


  ประกาศโดย คุณสุชาติ สวยทอง วันที่ประกาศ 24 พฤศจิกายน 2563

  ฝึกงาน 1 ปี แบบทำงานไปเรียนรู้ไป (WIL: Work Integrated Learning)

  - ฝึกงานร่วมกับสถานประกอบการเป็นเวลา 1 ปี - เหมาะสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 3 - รับ 1 - 2 คน - สนใจติดต่อ อ.เจษฎา สายใจ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (jedsada@eng.buu.ac.th) - หมดเขต 27 พฤศจิกายน 2563


  ประกาศโดย ผศ.ดร.เจษฎา สายใจ วันที่ประกาศ 17 พฤศจิกายน 2563

  บริษัทบางแสนมหานคร รับสมัครนิสิตฝึกงาน

  บริษัท บางแสนมหานคร ส่งแบบสำรวจความต้องการรับนิสิตฝึกงาน จำนวน 3 สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 4 คน (อ่านแบบสุขาภิบาลได้) วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง จำนวน 4 คน (อ่านแบบไฟฟ้าได้) วิศวกรรมโยธา จำนวน 12 คน (อ่านแบบโครงสร้างได้)


  ประกาศโดย ผศ.ดร.เจษฎา สายใจ วันที่ประกาศ 19 ตุลาคม 2563

  ปฏิทินการดำเนินงานฝึกงาน/สหกิจศึกษา (รหัสนิสิต 61)

  ปฏิทินการดำเนินงานฝึกงาน/สหกิจศึกษา ฝึกงานภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 และสหกิจศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2564 สำหรับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์


  ประกาศโดย คุณสุชาติ สวยทอง วันที่ประกาศ 17 ตุลาคม 2563

  ปฏิทินการฝึกงานสำหรับนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ (รหัสนิสิต 60)

  ปฏิทินการฝึกงานสำหรับนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ (รหัสนิสิต 60) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (วันที่ 1 กุมภาพันธ์ -31 มีนาคม พ.ศ.2564


  ประกาศโดย คุณสุชาติ สวยทอง วันที่ประกาศ 9 ตุลาคม 2563

  บริษัท เดลต้า รับสมัครนิสิตฝึกงาน/สหกิจศึกษา

  บริษัท เดลต้า รับสมัครนิสิตฝึกงาน/สหกิจศึกษา ณ ประเทศใต้หวัน


  ประกาศโดย คุณวธัญญา ลุนชัยภา วันที่ประกาศ 7 ตุลาคม 2563

  บริษัท ทีเอสเทค กบินทร์บุรี จำกัด (รับนักศึกษาฝึกงาน ฝ่ายวิศวกรรมอุตสาหการ 1 ตำแหน่ง)

  บริษัท ทีเอสเทค กบินทร์บุรี จำกัด ประกอบกิจการด้านการผลิตเบาะและแผงประตูรถยนต์ มีความประสงค์ รับนักศึกษาฝึกงาน ฝ่ายวิศวกรรมอุตสาหการ 1 ตำแหน่ง


  ประกาศโดย คุณสุชาติ สวยทอง วันที่ประกาศ 17 กันยายน 2563

  บริษัท แอเดียนท์ แอนด์ ซัมมิท คอร์ปอเรชั่น จำกัด มีความประสงค์ขอนักศึกษาฝึกงานจากสาขาวิศวกรรมศาสตร์

  ให้นักศึกษาส่งประวัติอย่างย่อ (Resume) และใบแสดงผลการเรียนพร้อมรูปถ่ายหน้าตรงเพื่อประกอบการพิจารณที่ Peerayaporn Jumniansab (Baifern) T +66 38 927 700 Ext. 7945 M +66 88 846 5456 peerayaporn.jumniansab-ext@adient.com

  ประกาศโดย คุณสุชาติ สวยทอง วันที่ประกาศ 11 สิงหาคม 2563

  เลื่อนการฝึกงานภาคฤดูร้อนและปฏิบัติสหกิจศึกษา เนื่องจากการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอเลื่อนการฝึกงานของนิสิตภาคฤดูร้อนในช่วงระยะเวลาวันที่ ๒๐ เมษายน – ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ และปฏิบัติสหกิจศึกษาระหว่างวันที่ ๖ กรกฎาคม – ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และได้กำหนดช่วงเวลาให้นิสิตฝึกงานภาคฤดูร้อน ในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ ในช่วง ๙ สัปดาสุดท้ายของภาคเรียน (ประมาณวันที่ ๑๒ มกราคม ถึงวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔) และปฏิบัติสหกิจศึกษา ในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ (ประมาณเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔) หากมีการเปลี่ยนแปลงจะเรียนให้ทราบต่อไป

  ประกาศโดย คุณวธัญญา ลุนชัยภา วันที่ประกาศ 25 มีนาคม 2563

  รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน บริษัท Toyota Tsusho Nexty Electronics (Thailand)

  ประเภทธุรกิจ: พัฒนาซอฟแวร์ระบบสมองกลฝังตัวในรถยนต์, พัฒนาและให้บริการข้อมูล, ค้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  ประกาศโดย ผศ.ดร.เจษฎา สายใจ วันที่ประกาศ 6 มีนาคม 2563

  บริษัทวาลีโอ คอมฟอร์ท แอนด์ไดรฟ์วิ่ง แอสซิสแทนซ์ ซิสเต็มส ์ (ประเทศไทย) จำกัด

  บริษัท วาลีโอ คอมฟอร์ท แอนด์ไดรฟ์วิ่ง แอสซิสแทนซ์ ซิสเต็มส ์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอความอนุเคราะห์ทางวิทยาลัยประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาฝึกงาน สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จำนวน 4 ตำแหน่ง ชาย/หญิง สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 2 ตำแหน่ง เพศชาย สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 ตำแหน่ง เพศชาย เพื่อเสริมสร้างทักษะ และประสบการณ์ทางวิชาชีพในสถานประกอบการ กรุณาติดต่อ คุณหนึ่งฤทัย หรือคุณสุธาทิพย์ (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล) 038-932700 ต่อ 258

  ประกาศโดย คุณสุชาติ สวยทอง วันที่ประกาศ 4 มีนาคม 2563

  รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน บริษัท Ford Motor Company (Thailand)

  ประเภทธุรกิจ ผลิตรถยนต์


  ประกาศโดย ผศ.ดร.เจษฎา สายใจ วันที่ประกาศ 3 มีนาคม 2563

  รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน บริษัท Ford Motor Company (Thailand)

  ประเภทธุรกิจ ผลิตรถยนต์  ประกาศโดย ผศ.ดร.เจษฎา สายใจ วันที่ประกาศ 3 มีนาคม 2563

  รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน บริษัท Valeo Comfort and Driving Assistance Systems (Thailand) Limited

  ประเภทธุรกิจ (1) Driving Assistance Systems (Designs ultrasonic sensors, radars and cameras that are used in conjunction with apps to detect obstacles around vehicles) (2) Intuitive controls (Human-machine interfaces) (3) Connected car (Enhances communication options for drivers) สาขาที่รับสมัคร (1) Industrial engineering (4 positions, Male/Female) (2) Electrical engineering (2 positions, Male) (3) Electronics engineering (2 positions, Male) Contact Suthathip Loekdumnoenkit (สุธาทิพย์ ฤกษ์ดำเนินกิจ) ตำแหน่ง Time Attendance Staff Tel : +66 (0)38 932700 Ext. 258


  ประกาศโดย ผศ.ดร.เจษฎา สายใจ วันที่ประกาศ 3 มีนาคม 2563

  อบรม!! (27 ก.พ. 63)

  อบรมในหัวข้อ วิธีการหาปัญหาและหัวข้อในการทำโครงงาน วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 1

  ประกาศโดย คุณสุชาติ สวยทอง วันที่ประกาศ 26 กุมภาพันธ์ 2563

  บริษัท เบโค ไทย จำกัด รับนิสิตเข้าฝึกงาน

  รับนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 2 คน วิศวกรรมเครื่องกล 1 คน ติดต่อคุณพิริยา ศรวงษ์ (HR Officer) โทรศัพท์ 089-6081866 ที่อยู่ 360 หมู่ 3 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120

  ประกาศโดย คุณสุชาติ สวยทอง วันที่ประกาศ 20 กุมภาพันธ์ 2563

  บริษัท ไดกิ้น คอมเพรสเซอร์ อินดัสทรีส์ จำกัด นิคมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง รับนิสิตฝึกงานสหกิจศึกษา

  Engineer Trainee ( 5 อัตรา) ระยะเวลาฝึกงาน 6 เดือน เริ่มเดือนมีนาคม – เดือนกันยายน 2563 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป (ยินดีรับนักศึกษาที่ไม่เคยมีประสบการณ์ฝึกงานมาก่อน) • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมซอฟต์แวร์,วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง, วิศวกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์,วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมอุตสาหกรรม • มีความรู้เกี่ยวกับด้านวิศวกรรมพื้นฐาน • สามารถทำงานเป็นทีมงานได้ ขยัน อดทน • นักศึกษาทุกท่านจะได้รับมอบหมายโครงงาน (Project) จากบริษัทฯ คนละ 1 โครงงาน Project และมีการนำเสนอต่อผู้บริหารตอนจบการฝึกงาน สวัสดิการและเบี้ยเลี้ยงที่จะได้รับ ติดต่อที่คุณกฤษณา 038-650060 ต่อ 113

  ประกาศโดย คุณสุชาติ สวยทอง วันที่ประกาศ 18 กุมภาพันธ์ 2563

  Internship Bosch Group (Thailand)

  สหกิจศึกษาบริษัท Bosch Group (Thailand) กรอกข้อมูลตำแหน่งสหกิจศึกษา (Internship) ที่สนใจได้ที่ https://careers.smartrecruiters.com/BoschGroup/thailand จะมีเจ้าหน้าที่แผนกบุคคล (HR) เปิดดู แล้วส่งข้อมูลไปให้แต่ละแผนกเลือก


  ประกาศโดย ผศ.ดร.เจษฎา สายใจ วันที่ประกาศ 5 กุมภาพันธ์ 2563

  ปฏิทินและขั้นตอนการฝึกงานภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 และสหกิจศึกษา ภาคต้น 2563

  ปฏิทินและขั้นตอนการดำเนินงานระบบฝึกงานและปฏิบัติงานสหกิจศึกษา สำหรับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันที่ ๒๐ เม.ย. ๒๕๖๓ – ๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๓ ฝึกสหกิจศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ วันที่ ๖ ก.ค. ๒๕๖๓ – ๓๐ ต.ค. ๒๕๖๓  ประกาศโดย คุณวธัญญา ลุนชัยภา วันที่ประกาศ 5 กุมภาพันธ์ 2563

  ให้รีบดำเนินการส่งเอกสารแจ้งความประสงค์ขอฝึกงานภาคฤดูร้อนหรือสหกิจศึกษา (นิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า)

  ให้นิสิตรีบดำเนินการส่งเอกสารให้อาจารย์ภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ เวลา 12:00 น.

  ประกาศโดย ผศ.ดร.เจษฎา สายใจ วันที่ประกาศ 4 กุมภาพันธ์ 2563

  กลุ่มบริษัท Sumitomo รับสมัครนิสิตฝึกงาน

  (1) Sumitomo Electric Sintered Components (T) Co.,Ltd. - ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ , มอเตอร์ไซด์ และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ จากผงโลหะขึ้นรูป - รับ 2 คน สาขาไฟฟ้า เครื่องกล อุตสาหการ - ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (2) Sumitomo Electric Wintec (Thailand) Co.,Ltd. - ผลิตลวดทองแดงเคลือบน้ำยาคุณภาพสูงส่งต่อให้แก่บริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต์และอีเล็คทรอนิกส์ - รับ 3 คน สาขาไฟฟ้า เครื่องกล อุตสาหการ เคมี - ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมบางปู สมุทรปราการ ทั้ง 2 บริษัทติดต่อที่ คุณสุดเขต ศรีจิวงษ์ษา  โทร. 0867858264 หรือ 027094252, 023240210 ต่อ 290

  ประกาศโดย ผศ.ดร.เจษฎา สายใจ วันที่ประกาศ 3 กุมภาพันธ์ 2563

  บริษัท ซูมิโตโม อีเล็คตริก ไวริ่ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด รับสมัครนิสิตฝึกงาน

  - ผลิตชุดสายไฟในรถยนต์ - ฝึกงานแบบสหกิจ - รับนิสิตภาควิชาไฟฟ้า อุตสาหการ เครื่องกล จำนวน 8 ตำแหน่ง - ที่อยู่ มาบยางพร ปลวกแดง ระยอง - ติดต่อ คุณปุณยสรณ์ โทร. 09-8793-6428

  ประกาศโดย ผศ.ดร.เจษฎา สายใจ วันที่ประกาศ 3 กุมภาพันธ์ 2563

  บริษัท ไมย์เออร์ อินดัสตรีส์ จำกัด รับนิสิตฝึกสหกิจศึกษา จำนวน 6 อัตรา

  บริษัท ไมย์เออร์ อินดัสตรีส์ จำกัด มีความประสงค์รับนิสิตฝึกสหกิจศึกษา สาขาวิศวกรรมอุสาหการ จำนวน 6 คน นิสิตที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://forms.gle/hM1DjUzoXLWNnuwa6


  ประกาศโดย คุณวธัญญา ลุนชัยภา วันที่ประกาศ 29 มกราคม 2563

  การส่งเอกสารแจ้งความประสงค์ขอฝึกงานภาคฤดูร้อนหรือสหกิจศึกษา (นิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า)

  ส่งเอกสารให้อาจารย์ตรวจสอบที่ (1) กล่องรับเอกสารห้องอาจารย์เจษฎา สายใจ ชั้น 3 (2) กล่องรับเอกสารสำนักงานภาควิชาฯ ชั้น 1

  ประกาศโดย ผศ.ดร.เจษฎา สายใจ วันที่ประกาศ 27 มกราคม 2563

  อบรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงานภาคฤดูร้อน และสหกิจศึกษา จำนวน ๓๐ ชั่วโมง

  กำหนดการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงานภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 และสหกิจศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2563  ประกาศโดย คุณวธัญญา ลุนชัยภา วันที่ประกาศ 13 มกราคม 2563

  บริษัท โตโยต้า ทูโช เน็กซ์ตี อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด รับสมัครนิสิตฝึกงาน

  บริษัท โตโยต้า ทูโช เน็กซ์ตี อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ที่ตั้งบริษัท 15 - 16 อาคาร เมอร์คิวรี่ทาวเวอร์ 540 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประสงค์จะรับนิสิตเข้าฝึกงาน (ติดต่อที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คุณเกษมณี/คุณรมิดา หมายเลขโทรศัพท์ 02-639-3500 ต่อ 104/110


  ประกาศโดย คุณสุชาติ สวยทอง วันที่ประกาศ 16 ธันวาคม 2562

  บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด

  บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด ประสงค์จะรับนิสิตเข้าฝึกงาน plan to organize “ the BMW Open house for recruitment day - Internship 2020 “


  ประกาศโดย คุณสุชาติ สวยทอง วันที่ประกาศ 4 ธันวาคม 2562

  หัวการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงานภาคฤดูร้อนและปฏิบัติงานสหกิจศึกษา สำหรับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์

  หัวข้อ การอบรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงานภาคฤดูร้อนและปฏิบัติงานสหกิจศึกษา สำหรับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ และปีการศึกษา ๒๕๖๓


  ประกาศโดย คุณสุชาติ สวยทอง วันที่ประกาศ 22 พฤศจิกายน 2562

  บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด รับสมัครนิสิตฝึกงานประจำปี 2563

  บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับสมัครนิสิตฝึกงานประจำปี 2563 (ปิดรับวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2562) ติดต่อเจ้าหน้าที่แผนกสรรหาผู้มีความสามารถและภาพลักษณ์องค์กร โทร 038-498000 ต่อ 2471 หรือ 7176 คุณภัทร์ สุทธิพงษ์ หรือคุณเมธินี ศุภธีระนนท์


  ประกาศโดย คุณสุชาติ สวยทอง วันที่ประกาศ 14 พฤศจิกายน 2562

  บริษัท โบการ์ท ลินเจอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด รับนิสิตฝึกงาน

  บริษัท โบการ์ท ลินเจอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ตั้ง 24/6 หมู่ 6 ถนนบางนา-ตราด กม.24 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570 รับนิสิตฝึกงาน สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา ติดต่อ คุณภารดา กำลังมี / คุณภัทรเศรษฐ์ ประเสริฐศรี โทร 02-0460822 ต่อ 1321-2

  ประกาศโดย คุณสุชาติ สวยทอง วันที่ประกาศ 13 พฤศจิกายน 2562

  ปฏิทินการรับสมัครนิสิตสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

  ปฏิทินการรับสมัครนิสิตสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคฤดูร้อน ๒๕๖๒ และภาคต้นปีการศึกษา ๒๕๖๓


  ประกาศโดย คุณสุชาติ สวยทอง วันที่ประกาศ 12 พฤศจิกายน 2562

  บริษัท ไดฟูกุ (ไทยแลนด์) จำกัด รับนิสิตเข้าฝึกงาน

  บริษัท ไดฟูกุ (ไทยแลนด์) จำกัด ที่ตั้ง 150/46 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 2 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โทรศัพท์ 038-347151-5 รับนิสิตเข้าฝึกงาน ด้านวิศวกรรมเครื่องกล 4 ตำแหน่ง และวิศวกรรมไฟฟ้า 2 ตำแหน่ง


  ประกาศโดย คุณสุชาติ สวยทอง วันที่ประกาศ 8 พฤศจิกายน 2562

  บริษัท เคลล็อก (ประเทศไทย) จำกัด มีความประสงค์ต้องการรับนิสิตเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

  บริษัท เคลล็อก (ประเทศไทย) จำกัด มีความประสงค์ต้องการรับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคฤดูร้อนและสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2563 โดยหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ คุณ สกุลรัตน์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ 085-085-1022


  ประกาศโดย คุณสุชาติ สวยทอง วันที่ประกาศ 5 พฤศจิกายน 2562

  บริษัท อัลไลแอนซ์ ลอนดรี้ (ประเทศไทย) จำกัด รับนิสิตฝึกงาน

  บริษัท อัลไลแอนซ์ ลอนดรี้ (ประเทศไทย) จำกัด รับนิสิตฝึกงาน เพื่อรับประสบการณ์จากบริษัทสัญชาติอเมริกา ผู้ผลิตเครื่องซักผ้า เครื่องอบผ้า หากนักศึกษาท่านใดสนใจเข้าร่วมฝึกงานกับทางบริษัท สามารถส่งประวัติมาได้ที่ Lumpoon.Siangsai@alliancels.com หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณลำพูน (พี่น้อย) ฝ่ายประกันคุณภาพ ที่เบอร์ 033-019019 ต่อ 3504 สาขาที่เปิดรับ วิศวกรรมอุตสาหการ 1 คน วิศวกรรมเครื่องกล 1 คน วิศวกรรมไฟฟ้า 1 คน วิศวกรรมวัสดุ 1 คน และ วิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว 1 คน


  ประกาศโดย คุณสุชาติ สวยทอง วันที่ประกาศ 24 ตุลาคม 2562

  รายชื่อบริษัท/สถานประกอบการที่ต้องการรับนิสิตเข้าฝีกงานสหกิจศึกษาและภาคฤดูร้อน

  รายชื่อบริษัท/สถานประกอบการที่ต้องการรับนิสิตเข้าฝีกงานสหกิจศึกษาและภาคฤดูร้อน จำแนกเป็นสาขาวิชาต่าง ๆ


  ประกาศโดย คุณสุชาติ สวยทอง วันที่ประกาศ 22 ตุลาคม 2562

  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้จัดโครงการนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน ประจำปี 2563

  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้จัดโครงการนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน ประจำปี 2563 ภายใต้ชื่อโครงการ “Chang Junior ปีที่ 9” โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. - 31 ธ.ค. 2562 ระยะการฝึกงาน 1 มิ.ย. -31 ก.ค. 2563


  ประกาศโดย คุณสุชาติ สวยทอง วันที่ประกาศ 22 ตุลาคม 2562

  บริษัท อินเตอร์เฟซฟลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด รับนิสิตเข้าฝึกงาน

  บริษัท อินเตอร์เฟซฟลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด รับนิสิตเข้าฝึกงาน จำนวน 3 ตำแหน่ง ประกอบด้วย 1) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 1 ตำแหน่ง 2) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 1 ตำแหน่ง และ 3) สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จำนวน 1 ตำแหน่ง


  ประกาศโดย คุณสุชาติ สวยทอง วันที่ประกาศ 15 ตุลาคม 2562

  ขั้นตอนแจ้งความประสงค์ฝึกงาน

  ขั้นตอนแจ้งความประสงค์ฝึกงาน ระยะเวลาการดำเนินการ  ประกาศโดย คุณวธัญญา ลุนชัยภา วันที่ประกาศ 4 กันยายน 2562

  ประกาศเกณฑ์การฝึกงานภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 และ สหกิจศึกษา 2563

  นิสิตเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ link ด้านล่าง หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถาม คุณวธัญญา E-mail : watanya@eng.buu.ac.th


  ประกาศโดย คุณวธัญญา ลุนชัยภา วันที่ประกาศ 3 กันยายน 2562

  คู่มือฝึกงานสำหรับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 2561

  คู่มือฝึกงานสำหรับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 (พฤษภาคม - กรกฎาคม 2562)


  ประกาศโดย คุณสุชาติ สวยทอง วันที่ประกาศ 15 พฤษภาคม 2562

  แจ้งปิดระบบฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2561

  แจ้งปิดระบบฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป นิสิตที่ไม่เคยเข้าสู่ระบบและสถานะ "ไม่มีการดำเนินการ" จะถูกตัดชื่อออกจากระบบ นิสิตที่มีสถานะอื่น ๆ ให้รีบดำเนินการให้เสร็จเรียบร้อย (บริษัทรับเข้าฝึกงาน) โดยเร็วที่สุด มีข้อสงสัยหรือติดปัญหา สอบถามมาได้ที่เพจ ฝ่ายพัฒนานิสิต หรือพี่สุชาติ ห้องสมุดคณะฯ

  ประกาศโดย Admin วันที่ประกาศ 26 มีนาคม 2562

  กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุนิสิต ปีการศึกษา 2561

  กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุนิสิต ปีการศึกษา 2561 เพื่อใช้สำหรับการเข้าฝึกงานยังสถานประกอบการ


  ประกาศโดย คุณสุชาติ สวยทอง วันที่ประกาศ 22 กุมภาพันธ์ 2562

  บริษัท เอส.เอ็ม.ซี (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานระยอง เปิดรับสมัครนิสิตฝึกงานสหกิจศึกษา

  บริษัท เอส.เอ็ม.ซี (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานระยอง นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด จ.ชลบุรี ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นิวเมติกส์อัตโนมัติ ภายใต้เครื่องหมายการค้า SMC เปิดรับสมัครนิสิตฝึกงานสหกิจศึกษา ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า /วิศวกรรมเครื่องกล /วิศวกรรมอุตสาหการ สวัสดิการที่นิสิตจะไดัรับระหว่างนิสิตฝึกงานสหกิจศึกษา 1. เบี้ยเลี้ยงวันละ 300 บาท 2. อาหารกลางวันฟรี 3. ค่าอาหารโอที 30 บาท 4. หอพัก 5. รถรับส่ง หอพัก โรงงาน 6. อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคล นิสิตที่สนใจสามารถลงชื่อสมัคร ตามลิงค์ ภายในวันเวลาที่กำหนด


  ประกาศโดย คุณวธัญญา ลุนชัยภา วันที่ประกาศ 7 พฤศจิกายน 2561

  เกณฑ์การฝึกงานภาคฤดูร้อน สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

  ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๓๗๔/๒๕๖๑ เรื่อง เกณฑ์การฝึกงานภาคฤดูร้อน สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา


  ประกาศโดย คุณวธัญญา ลุนชัยภา วันที่ประกาศ 18 ตุลาคม 2561

  ขั้นตอนแจ้งความประสงค์ขอฝึกงานภาคฤดูร้อนและสหกิจปี 2562

  ขั้นตอนแจ้งความประสงค์ขอฝึกงานภาคฤดูร้อนและสหกิจปี 2562 มีดังนี้


  ประกาศโดย คุณวธัญญา ลุนชัยภา วันที่ประกาศ 18 ตุลาคม 2561

  รับสมัครนิสิตฝึกงานและฝึกสหกิจศึกษา

  สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) รับสมัครนิสิตฝึกงานและฝึกสหกิจศึกษา


  ประกาศโดย คุณวธัญญา ลุนชัยภา วันที่ประกาศ 17 ตุลาคม 2561

  บริษัท นิสสัน สปริง(ประเทศไทย) จำกัด

  บริษัท นิสสัน สปริง(ประเทศไทย) จำกัด รับสมัครนิสิตฝึกงาน สาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ วิศวกรรมการผลิต หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง


  ประกาศโดย คุณวธัญญา ลุนชัยภา วันที่ประกาศ 16 ตุลาคม 2561

  ขอเชิญนิสิต เข้าร่วมฟังการชี้แจงระบบฝึกงาน

  ในวันที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 -​ 16.00 น. ณ ห้องประชุม​ 1 ตึก M คณะ​วิศวกรรม​ศาสตร์


  ประกาศโดย Admin วันที่ประกาศ 11 ตุลาคม 2561

  บริษัท Bridgestone มารับสมัครงานที่คณะฯ

  ในวันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30–16.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ตึก M คณะวิศวกรรมศาสตร์


  ประกาศโดย Admin วันที่ประกาศ 10 ตุลาคม 2561