กำหนดการฝึกงานและปฏิบัตสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2564

 • ฝึกงานภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน – 18 มิถุนายน พ.ศ.2565

 • สหกิจศึกษา ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม – 31 ตุลาคม พ.ศ.2564

 • บริษัท คอบร้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เปิดรับนักศึกษาเข้าฝึกงานภาคฤดูร้อนและปฏิบัติสหกิจศึกษา

  เนื่องด้วยบริษัท คอบร้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์กีฬาทางน้ำชั้นนำระดับโลก อาทิเช่น วินเซิร์ฟบอร์ด เซิร์ฟบอร์ด บอร์ดยืนพาย บอร์ดไฟฟ้า และชิ้นส่วนยานยนต์ซุปเปอร์คาร์ด้วยวัสดุคอมโพสิตตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดชลบุรี เปิดรับสมัครนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรีเข้าฝึกงานกับทางบริษัทฯ ผ่านประสบการณ์จริง คิดจริง ทำจริง เพื่อต่อยอดสู่การทำงานในอนาคต


  ประกาศโดย คุณสุชาติ สวยทอง วันที่ประกาศ 13 ธันวาคม 2564

  บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน

  บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน


  ประกาศโดย คุณสุชาติ สวยทอง วันที่ประกาศ 3 ธันวาคม 2564

  บริษัท อันดามิน แอสเซท โซลูชั่น จำกัด รับนิสิตฝึกงานสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

  บริษัท อันดามิน แอสเซท โซลูชั่น จำกัด (ที่ตั้ง 141/4 ซ.ป่าสัก 1 ถ.บ้านดอน-เชิงทะเล ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต) รับนิสิตฝึกงานสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 10 ตำแหน่ง


  ประกาศโดย คุณสุชาติ สวยทอง วันที่ประกาศ 17 พฤศจิกายน 2564

  บริษัท Maxim integrated - Analog devices รับนิสิตฝึกงาน

  รับนิสิตสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าเพื่อฝึกงานและฝึกสหกิจศึกษา


  ประกาศโดย ผศ.ดร.เจษฎา สายใจ วันที่ประกาศ 10 พฤศจิกายน 2564

  โครงการรับนักศึกษาฝึกงานกับบริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด

  โครงการรับนักศึกษาฝึกงานกับบริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด


  ประกาศโดย คุณสุชาติ สวยทอง วันที่ประกาศ 10 พฤศจิกายน 2564

  ปฏิทินการดำเนินงานฝึกงาน /สหกิจศึกษา ฝึกงานภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และ สหกิจศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๕ สำหรับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์

  ปฏิทินการดำเนินงานฝึกงาน /สหกิจศึกษา ฝึกงานภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และ สหกิจศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๕ สำหรับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์


  ประกาศโดย คุณสุชาติ สวยทอง วันที่ประกาศ 5 พฤศจิกายน 2564

  บริษัท ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด รับนิสิตฝึกงาน

  บริษัท ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด รับนิสิตฝึกงาน จำนวน 21 แหน่ง


  ประกาศโดย คุณวธัญญา ลุนชัยภา วันที่ประกาศ 15 ตุลาคม 2564

  ประกาศ เรื่อง เกณฑ์การฝึกงานภาคฤดูร้อนและปฏิบัติงานสหกิจศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

  ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เกณฑ์การฝึกงานภาคฤดูร้อนและปฏิบัติงานสหกิจศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา


  ประกาศโดย คุณวธัญญา ลุนชัยภา วันที่ประกาศ 22 กันยายน 2564

  ปฏิทินการดำเนินงานฝึกงาน /สหกิจศึกษา ฝึกงานภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และ สหกิจศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๕ สำหรับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์

  ปฏิทินการดำเนินงานฝึกงาน /สหกิจศึกษา ฝึกงานภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และ สหกิจศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๕ สำหรับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์


  ประกาศโดย คุณวธัญญา ลุนชัยภา วันที่ประกาศ 21 กันยายน 2564