GEAR BUU RUN, FUN TOGETHER 2019

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2562 เวลา 04.30 – 8.30 น. สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการเดิน – วิ่งมินิมาราธอนชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้ชื่องาน “GEAR BUU RUN, FUN TOGETHER 2019” ณ  มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สมทบทุนสร้างศูนย์การเรียนรู้ (Learning Center) ที่เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้สมัยใหม่ที่เพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ส่งเสริมให้ประชาชนหันมาออกกำลังกายและรักษาสุขภาพให้มากยิ่งขึ้น และเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่า คณาจารย์ และศิษย์ปัจจุบัน โดยได้รับเกียรติจาก คุณธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี  เป็นประธานในพิธีฯ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ต.อ. เทียนชัย เลิศมณีทวีทรัพย์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแสนสุข  นายกิตติชัย คุณปลื้ม รองนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิดและกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

การวิ่งมินิมาราธอนการกุศลครั้งนี้ มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจำนวน 4,762 คน ใช้เส้นทาง มหาวิทยาลัยบูรพา-หาดวอนนภา-หาดบางแสน แบ่งประเภทการวิ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่

  1. Fin Run 2.5 km  ได้มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน  300 คน
  2. Fun Run 5  km  ได้มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน  1,700 คน
  3. Fit Run 5 km  และขึ้น-ลงตึก 50 ชั้น  จำนวน 12 คน
  4. Fast Run 10.5 km ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ  จำนวน 2,750 คน

สำหรับผู้ชนะเลิศการแข่งขันประเภท Overall ชาย-หญิง ได้รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท ได้แก่ นายณัฐวุฒิ อินนุ่ม และนางสาวอรอนงค์ วงศร

โดยการจัดงานครั้งนี้นอกจากเส้นทางวิ่งที่สวยงาม อาหารและเครื่องดื่มที่ไม่จำกัดแล้ว ยังมีกิจกรรมที่ให้ทั้งความบันเทิงและความรู้แก่นักวิ่ง ไม่ว่าจะเป็นกองเชียร์สันทนาการจากน้อง ๆ นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ การให้ความรู้ด้านเวชศาสตร์การกีฬา การออกกำลังกาย และเมนูอาหารสุขภาพจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ พิเศษสุดปิดท้ายงานด้วยมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินรับเชิญ โรส ศิรินทิพย์ มากไปกว่านั้นการจัดงานในครั้งนี้ยังเน้นการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยการใช้ภาชนะบรรจุอาหารจากธรรมชาติ และภาชนะกระดาษที่ย่อยสลายได้ง่าย ลดการใช้ภาชนะที่ทำจากพลาสติกและโฟม และจัดการการคัดแยกขยะขวดพลาสติกเพื่อนำไปรีไซเคิล

ผลการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้เข้าร่วม ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ มีศิษย์เก่าและบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่เข้าร่วมงานวิ่งครั้งแรกเป็นจำนวนมาก และเหลือรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อสมทบทุนสร้างศูนย์การเรียนรู้ (Learning Center) เป็นเงินทั้งสิ้น 700,000 บาท

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จขึ้นได้เพราะได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายต่าง ๆ มากมาย อาทิ เครือโรงแรม LK Group Pattaya, อีซูซุ ฮั่วเชียงจั่น, เครื่องชั่ง Bodivis, เฮลท์ตี้ พรีเมี่ยม โปรดัค ผู้ผลิตถั่งเฉ้า Cordy Plus, Bangkokranch, เครื่องปรับอากาศ Daikin, เทศบาลเมืองแสนสุข, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นต้น