หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Engineering, B. Eng., Curriculum)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Engineering, B.Eng.) ที่เปิดการเรียนการสอนในวันจันทร์-ศุกร์ (ไม่มีหลักสูตรที่เรียนเฉพาะเสาร์-อาทิตย์) สาขาต่างๆ ดังนี้

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดรายหลักสูตร)

*เปิดรับสมัครทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ
**มีทุนการศึกษาสำหรับภาคปกติ