คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีและยินดีต้อนรับน้อง ๆ เข้าสู่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ และสโมสรนิสิตวิศวกรรมศาสตร์ ขอความร่วมมือนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 เข้ากลุ่มไลน์คณะฯ และภาควิชาของตนเอง เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดต่าง ๆ ของคณะฯ ต่อไป

หมายเหตุ: สำหรับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2564 เท่านั้น!