แบบคำร้องออนไลน์ นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

เนื่องด้วยสถานการณ์ COVID19 ฝ่ายวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอให้นิสิตทุกท่านที่ประสงค์จะยื่นคำร้องเกี่ยวกับวิชาการ ส่งคำร้องผ่านระบบ online นี้ และรอผลการอนุมัติผ่านทาง email

นิสิตสามารถยื่นคำรองผ่านระบบออนไลน์ได้ที่  http://forms.gle/jgxvPeTd5p7eshYn9

ลิงค์ดาวน์โหลดคำร้องจากระบบทะเบียนมหาวิทยาลัย คลิกที่นี้
แบบฟอร์มคําร้องอุทธรณ์ผลการประเมิน ดาวน์โหลด