คำถาม รับสมัครทางไหนค่ะ

คำตอบ หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยรับสมัคร สามารถดูได้จาก งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา และระบบการรับสมัคร : https://e-admission.buu.ac.th


คำถาม วุฒิ ปวช ปวส. สามารถสมัครเรียนได้หรือไม่ค่ะ

คำตอบ ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ไม่รับผู้สมัครวุฒิเทียบเท่าทุกสาขาวิชา) ถ้ามีคะแนน ONET หรือ GAT/PAT ยื่นสมัคร TCAS หรือ ทางมหาวิทยาลัยได้โดยสามารถศึกษารายละเอียดจากเว็บไซต์ งานรับเข้ามหาวิทยาลัยบูรพา


คำถาม ถ้ารายงานตัวเป็นนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพาเรียบร้อยแล้ว สามารถสมัครได้หรือไม่

คำตอบ ไม่สามารถสมัครได้ เนื่องจากมหาวิทยาลัยส่งชื่อเข้าระบบบริหารจัดการสิทธิ์ (Clearing House)


คำถาม เกรดเฉลี่ยที่รับ

คำตอบ ต้องสำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต เท่านั้น


คำถาม มีทุนกู้ยืมมั๊ย

คำตอบ มีทุน กยศ.


คำถาม ยังรับภาคพิเศษ เรียนเสาร์-อาทิตย์ อยู่รึเปล่าคะ

คำตอบ ไม่เปิดรับแล้ว ปิดหลักสูตรไปแล้ว


คำถาม ค่าเทอม / ค่าเล่าเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เท่าไหร่

คำตอบ ค่าเทอมภาคปกติ โดยประมาณ 18,000-20,000 บาท ศึกษารายละเอียดได้ที่ ค่าธรรมเนียมการศึกษา


คำถาม การเทียบโอนรายวิชา

คำตอบ การเทียบโอนรายวิชากระทำได้ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาจาก ประกาศเทียบโอนผลการเรียน และควรปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา


คำถาม จะมีโครงการเปิดรับวุฒิ ปวช. ปวส. อีกหรือไม่

คำตอบ ยังไม่มีแผนการเปิดรับ


คำถาม นิสิตขอย้ายจากมหาลัยอื่นมาเรียนที่ ม.บูรพา ได้มั๊ยคะ

คำตอบ ได้คะ แต่ต้องมีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ตามนี้ ประกาศการรับโอนนิสิตจากสถาบันอื่นฯ


หมายเหตุ