คำถาม รับสมัครทางไหนค่ะ

คำตอบ หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยรับสมัคร สามารถดูได้จาก งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา และระบบการรับสมัคร : https://e-admission.buu.ac.th


คำถาม วุฒิ ปวช ปวส. สามารถสมัครเรียนได้หรือไม่ค่ะ

คำตอบ ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ไม่รับผู้สมัครวุฒิเทียบเท่าทุกสาขาวิชา) ถ้ามีคะแนน ONET หรือ GAT/PAT ยื่นสมัคร Admissions หรือ ทางมหาวิทยาลัย ช่วงต้นเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 ระหว่างวันที่ 10-17 พฤษภาคม 2559 รับสมัครแอดมิสชั่นส์ เข้าสู่ระบบได้ที่ http://www.aupt.or.th/index.php


คำถาม ถ้ารายงานตัวเป็นนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา สมัครได้หรือไม่

คำตอบ เงื่อนไขการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา

  1. ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพาในขั้นสุดท้าย ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์รายงานตัว ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต และเข้าศึกษาในคณะและสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยบูรพาตามที่ปรากฏในประกาศของ มหาวิทยาลัยบูรพา
  2. ผู้รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพา รหัสนิสิต 59 แล้วถือว่ามีศักดิ์และสิทธิ์ เป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพาโดยสมบูรณ์ และไม่มีสิทธิ์ในการสมัครรับตรง ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2
  3. ผู้รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพาในการคัดเลือก ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยบูรพา จะแจ้งรายชื่อให้สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เพื่อตัดสิทธิ์ในการสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบัน อุดมศึกษา ระบบกลาง Admissions ปีการศึกษา 2559
  4. ผู้ที่เป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพาตามข้อ (2) หากประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาใน สถาบันอุดมศึกษา ระบบกลาง Admissions ปีการศึกษา 2559 ตามประกาศของคณะกรรมการอำนวยการ คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา จะต้องดำเนินการยื่นคำร้องขอลาออกจากการเป็นนิสิตของ มหาวิทยาลัยบูรพา ภายในวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา หากไม่ดำเนินการลาออกดังกล่าวข้างต้น จะทำให้ผู้สมัครหมดสิทธิ์ในการเข้ารับการพิจารณา คัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาตามประกาศของคณะกรรมการอ านวยการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ในสถาบันอุดมศึกษา
  5. ผู้ที่เป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพาตามข้อ (2) หากปรากฏว่าในวันปฐมนิเทศ ยังไม่สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ถือว่าไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา

คำถาม เกรดเฉลี่ยที่รับ

คำตอบ ต้องสำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต เท่านั้น


คำถาม มีทุนกู้ยืมมั๊ย

คำตอบ มีทุน กยศ.


คำถาม ยังรับภาคพิเศษ เรียนเสาร์-อาทิตย์ อยู่รึเปล่าคะ

คำตอบ ไม่เปิดรับแล้ว ปิดหลักสูตรไปแล้ว


คำถาม ค่าเทอม / ค่าเล่าเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เท่าไหร่

คำตอบ ค่าเทอมภาคปกติ โดยประมาณ 18,000-20,000 บาท ศึกษารายละเอียดได้ที่ http://reg.buu.ac.th/document/regulations/33-52.pdf

ภาคพิเศษประมาณ 32,000 ถึง 35,000 บาท ศึกษารายละเอียดได้ที่

http://reg.buu.ac.th/document/regulations/34-52.pdf


คำถาม การเทียบโอนรายวิชา

คำตอบ การเทียบโอนรายวิชากระทำได้ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาจาก http://reg.buu.ac.th/document/AnoEdu/Tran56.pdf และควรปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา


คำถาม จะมีโครงการเปิดรับวุฒิ ปวช. ปวส. อีกหรือไม่

คำตอบ ยังไม่มีแผนการเปิดรับ


คำถาม นิสิตขอย้ายจากมหาลัยอื่นมาเรียนที่ ม.บูรพา ได้มั๊ยคะ

คำตอบ ได้คะ แต่ต้องมีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ตามนี้ http://reg.buu.ac.th/document/AnoEdu/30-57.pdf


โครงการคะแนน / เกณฑ์ที่ใช้ช่วงเวลารับสมัครโดยประมาณระบบการรับสมัคร
รับตรง 12 จังหวัดภาคตะวันออกGPAX, GAT, PAT1, PAT2, PAT3หรือใช้วิชาสามัญแทน (ฟิสิกส์ เคมี คณิต อังกฤษ)ครั้งที่ 1 : 18 พ.ย. – 21 ธ.ค. 59

 

ครั้งที่ 2 : 18 พ.ย.59 – 25 เม.ย.60

ระเบียบการhttp://regservice.buu.ac.thระบบการรับสมัคร

 

http://e-admission.buu.ac.th

รับตรงทั่วประเทศ
โครงการทุนการศึกษาวิศวะช้างเผือกบูรพา คณะวิศวกรรมศาสตร์หรือยื่นคะแนน GAT/PATก.พ. – เม.ย.
รับบุคคลเข้าศึกษาประเภทรับตรง มหาวิทยาลัยบูรพา (ภาคพิเศษ)GPAX, ONET, PAT3มิ.ย.
AdmissionGPAX, ONET, GAT, PAT2, PAT3พ.ค.http://www.aupt.or.th/admissions.php

หมายเหตุ