คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้มอบมอบสิ่งประดิษฐ์ตู้ความดันลบสำหรับเตียงผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ให้แก่โรงพยาบาลชลบุรี

วันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้มอบมอบสิ่งประดิษฐ์ตู้ความดันลบสำหรับเตียงผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ให้แก่โรงพยาบาลชลบุรี จำนวน 3 ตู้ ได้แก่แบบมี anteroom 1 ตู้ และแบบไม่มี anteroom 2 ตู้ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี ศักดิ์สุนทรศิริ หัวหน้าโครงการจัดทำและผลิตตู้ความดันลบเพื่อผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 สำหรับโรงพยาบาลในภาคตะวันออก ดร.ไพบูลย์ ลิ้มปิติพานิชย์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และคณะทำงาน เป็นตัวแทนในการส่งมอบในครั้งนี้

ร่วมบริจาคโดยการโอนเงินเข้าบัญชีโครงการ ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยบูรพา เลขที่บัญชี 386-0-77745-9 🙏 เสร็จแล้วโพสต์สลิปการโอน 👉 LINE Official @buuengineering เพื่อรับใบเสร็จไปหักลดหย่อนภาษีได้นะครับ