คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ 1 อัตรา

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินรายได้ส่วนงาน ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง ๙๐๒๓๓ สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน ๑ อัตรา

คุณสมบัติ : รายละเอียดตามประกาศรับสมัครที่แนบ คลิกที่นี่

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัคร และสมัครด้วยตนเองหรือให้ผู้อื่นมายื่นใบสมัครแทน ตั้งแต่วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น ๓ อาคารเกษม จาติกวณิช มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๘๑๐ ๒๒๒๒ ต่อ ๓๓๐๐, ๓๓๑๑, ๓๓๐๑ ในวันและเวลาทำการ

หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ website http://www.eng.buu.ac.th  หรือ http://calendar.buu.ac.th/hcontent.php?cid=6

กำหนดสอบคัดเลือก วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

รายละเอียดประกาศรับสมัคร คลิกที่นี่

ใบสมัครงาน คลิกที่นี่