การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2562

เว็บไซต์รายละเอียดการรับสมัคร TCAS 2562 รอบที่ 5 (คลิ๊กที่นี่)

ระเบียบการรับสมัคร (คลิ๊กที่นี่)

เว็ปไซต์รับสมัคร (คลิ๊กที่นี่)

สาขาที่เปิดรับสมัครในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

1. สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว
2. สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

การรับสมัครเข้าศึกษาต่อ

แนะแนวการศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์

งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

โทร. 0-3810-2643 และ 0-3810-2721

โทรสาร 0-3810-2721

http://regservice.buu.ac.th/index.html

ฝ่ายวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

โทร. 0-3810-2222 ต่อ 3328

https://www.facebook.com/BuraphaEngineering/

Add Line ID : Engineering BUU ที่ QR Code