เตรียมความพร้อมสำหรับน้อง ๆ ที่จะยื่นคะแนน TCAS 65 รอบที่ 2 สามารถยื่นใบสมัครได้วันที่ 15 ก.พ. – 18 ก.พ. 2565 รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊ก https://regservice.buu.ac.th/

คนที่เรียนจบสาขาวิศวกรรมวัสดุนั้นเค้าสามารถทำอะไรได้บ้าง ไปดูกันเลย

  1. วิศวกรวัสดุ (Materials Engineer)
  2. วิศวกรการผลิต (Manufacturing Engineer)
  3. วิศวกรวิเคราะห์และซ่อมบำรุง (Inspection and Maintenance Engineer)
  4. วิศวกรทดสอบวัสดุ (Materials Testing Engineer)
  5. นักวิจัย สาขาที่เกี่ยวข้องกับวัสดุ (Researcher in Materials Related Fields)
  6. อาจารย์ สาขาที่เกี่ยวข้องกับวัสดุ (Lecturer in Materials Related Fields)
  7. ผู้ประกอบการ ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับวัสดุ (Entrepreneur in Materials Related Business)

.
สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม สามารถศึกษาได้ที่
เว็บไซต์สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ https://sites.google.com/a/eng.buu.ac.th/matebuu/
Facebook Fanpage: https://www.facebook.com/MaterialsEngineeringBUU
รายละเอียดหลักสูตร https://qr.page/g/2mY7q3UyodE
.
แล้วพบกันที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Leading Industry-oriented Engineering Faculty in the East
คณะวิศวกรรมศาสตร์ชั้นนำเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมภาคตะวันออก
.

FacultyofEngineeringBuraphaUniversity #GearBangsaen #Tcas65 #ENGTcas #Tcasวิศวะ #Tcas #MaterialsEngineering #MaterialsEngineeringBUU