ทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปี 2022-2023 ภายใต้โครงการ Chinese Government Scholarship-AUN Program

สาธารณรัฐประชาชนจีนร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network: AUN ) ได้จัดสรรทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปี 2022-2023 ภายใต้โครงการ Chinese Government Scholarship-AUN Program เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมระดับประชาชนระหว่างกัน โดยผู้สมัครรับทุนในระดับปริญญาโทต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี และระดับปริญญาเอกต้องมีอายุไม่เกิน 40 ปี
โดยผู้สนใจสมัครรับทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ดังลิ้งก์แนบ คลิ๊ก