คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลับบูรพา ร่วมกับ สถาบันการบินไทยอินเตอร์ไฟลอิ้ง ขอเชิญนิสิต ศิษย์เก่า และผู้สนใจ
เข้าร่วมฟังการบรรยายและเสวนาในหัวข้อ “เส้นทางสู่อาชีพนักบินสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา”

ณ ห้องประชุม 1 อาคารเกษม จาติกวณิช เวลา 15.30-17.30 น.

 

พบกับการบรรยายในหัวข้อ

  • ชีวิตและประสบการณ์ของอาชีพนักบิน
  • ทำไมอาชีพนักบินจึงเป็นอาชีพยอดนิยมอันดับต้น ๆ
  • กางตัวเลขรายได้นักบินในไทย เสี่ยงสูง รายได้งาม?
  • กว่าจะได้เป็นนักบินต้องผ่านอะไรมาบ้าง
  • โอกาสการเข้ารับการฝึกเพื่อเป็นนักบินเป็นอย่างไร