โครงการพิธีไหว้ครูและรับขวัญน้องใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการพิธีไหว้ครูและรับขวัญน้องใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเกษม จาติกวณิช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตใหม่ได้แสดงความเคารพต่ออาจารย์และฝากตัวเป็นลูกศิษย์ เป็นการรับขวัญน้องใหม่ และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง อาจารย์และบุคลากรภายในคณะฯ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณยศ คุรุกิจโกศล เป็นประธานภายในงานและได้ให้โอวาทแก่นิสิต เจิมหนังสือหลักสูตรการสอนเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยภายหลังจากพิธีไห้วครูเสร็จสิ้น ได้มีการมอบเกียรติบัติให้นิสิตที่ได้รับทุนเรียนดีกิจกรรมเด่น ภาคต้นและภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2561

โดยสามารถดูภาพเพิ่มเติมได้ คลิ๊กที่นี่