การให้ยืมเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ สำหรับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์

🖥 การให้ยืมเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ สำหรับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์
เพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอนที่บ้านหรือหอพักได้

📌 นิสิตแจ้งความประสงค์ขอยืมเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ที่
https://forms.gle/41XVrZDVT7JUwGDw8

🧡 สิทธิ์นี้ สำหรับ นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ เท่านั้น
ตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม 2564
หรือจนกว่าจะครบตามจำนวนที่คณะสามารถให้ยืมได้

📅 การให้ยืมเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ มีระยะเวลา
ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน2564

📄 สามารถเข้าไปศึกษารายละเอียด
แนวปฏิบัติการให้ยืมเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ได้ที่ bit.ly/3kctGtW

📲สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เพจฝ่ายพัฒนานิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์