ประกาศรับสมัครทุน Ernst Mach-Grant-Asea-Uninet ประจำปี 2565

ด้วยรัฐบาลออสเตรียประสงค์จะมอบทุน Ernst Mach-Grant-Asea-Uninet ประจำปี 2565 ภายใต้เครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในทวีปยุโรปกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEA-UNINET) ให้แก่นักศึกษา บุคลากรสถาบันอุดมศึกษา และบุคคลทั่วไปของประเทศไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนาม และฟิลิปปินส์ เพื่อไปศึกษา/ฝึกอบรม/ทำวิจัย ณ สถาบันอุดมศึกษาออสเตรียที่เป็นสมาชิกเครือข่าย ASEA-UNINET โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. ทุนศึกษาระดับปริญญาเอก (PhD-Grant) สำหรับบุคคลทั่วไป ระยะเวลา 36 เดือน
  2. ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-doc Grant) สำหรับคณาจารย์และนักวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาไทยที่เป็นสมาชิกเครือข่าย ASEA-UNINET ระยะเวลา 3-9เดือน
  3. ทุนวิจัยในประเทศออสเตรีย (Sandwich Grant) สำหรับนักศึกษาปริญญาเอกของสถาบันอุดมศึกษาไทยที่เป็นสมาชิกเครือข่าย ASEA-UNINET ระยะเวลาไม่เกิน 9 เดือน
  4. ทุนดนตรี (Music Grant) สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี (หรือสูงกว่า) สาขาดนตรีคลาสสิกของสถาบันอุดมศึกษาไทย ระยะเวลา 9 เดือน

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและกำหนดการการสมัครทุนได้ที่เว็ปไซต์
https://grants.at/en/

https://asea-uninet.org/scholarships-grants/ernst-mach-grant-emg/

และยื่นใบสมัครทางเว็บไซต์
www.scholarships.at
โดยจะเปิดอย่างเป็นทางการในเดือนธันวาคม 2564 และปิดรับสมัครในวันที่ 1 มีนาคม 2565