โครงการประกวดนวัตกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ภายใต้โครงการ PTTEP Teenergy ปีที่ 7

บริษัท  ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด หรือ  ปตท.สผ. ได้จัดทำโครงการ PTTEP Teenergy เป็นหนึ่งในโครงการเพื่อสังคมของ ปตท.สผ. ซึ่งริเริ่มขึ้นในปี 2557 เพื่อมุ่งส่งเสริมให้เยาวชนกล้าคิด กล้าทำ กล้ามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมก้าวสู่การเป็นนักอนุรักษ์รุ่นเยาว์ ที่ผ่านมาโครงการฯ ได้สร้างเครือข่ายเยาวชน PTTEP Teenergy รวม 6 รุ่น จำนวน 880 คน จากกว่า 350 โรงเรียนทั่วประเทศ และสร้างโครงการต่อยอดในชุมชนกว่า 100 โครงการ

สำหรับในปี 2564 ปตท.สผ. มีแนวทางดำเนินโครงการ PTTEP Teenergy ต่อเนื่องในปีที่ 7 โดยมุ่งเน้นการให้ความรู้ สร้างจิตสำนึก และเสริมสร้างเครือข่ายเยาวชนเพื่อร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล จึงขอ  เชิญชวน นิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับ ปวส. ถึง ระดับปริญญาตรี จากทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการประกวดนวัตกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล “YOUNG OCEAN FOR LIFE INNOVATION CHALLENGE” โดยเปิดรับสมัครและส่งผลงาน ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน – 30 ตุลาคม 2564