ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วม GECKO Project Final Conference

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วม GECKO Project Final Conference เพื่อรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะของวิศวกรในอาเซียน ผ่านสื่อการสอนออนไลน์ที่พัฒนาตามความต้องการของอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการ Improving enGineers’ Employability with multi-Competencies, Knowledge and Opportunities (GECKO Project) ที่ดำเนินการโดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยในยุโรปและอาเซียน นำโดย Université de Montpellier ภายใต้การสนับสนุนจาก Erasmus+ 

ในกิจกรรมท่านจะได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะของวิศวกรในอาเซียน ผ่านสื่อการสอนออนไลน์ที่พัฒนาตามความต้องการของอุตสาหกรรม นำเสนอผ่านมุมมองของมหาวิทยาลัย นิสิตวิศวกรรมศาสตร์ และผู้ประกอบการอุตสาหกรรม

       ในการนี้จึงมีความยินดีที่จะเรียนเชิญทุกท่าน (ม่จำกัดจำนวน) เข้าร่วมรับฟังในวันศุกร์ที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Zoom Webinar) โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่: https://umontpellier-fr.zoom.us/webinar/register/WN_YBMA6JyeQ6uOkbtXj69O4Q.

ข้อมูลโครงการและเอกสารประชาสัมพันธ์สามารถเข้าถึงได้ที่:https://gecko.edu.umontpellier.fr/2021/09/13/gecko-final-conference/หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อที่ อ.วรภพ วิวัฒนวานิช ๐๙๐ ๙๙๘ ๙๙๓๙ หรือ ดร.ทนงศักดิ์ เทพสนธิ ๐๙๘ ๒๕๑ ๐๖๗๘