นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้ารางวัลจากการประกวดนวัตกรรมห้องสมุดเพื่อการให้บริการในศตวรรษที่ 21

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายณัฐนนท์ ถนอมจิตต์, นายอนาวินทร์ นามมา, นายนัทธพงศ์ เรณูศิลป์ นิสิตทีม UVC Robot จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันประกวด “นวัตกรรมห้องสมุดเพื่การให้บริการในศตวรรษที่ 21” ซึ่งจัดโดย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ และสามารถขยายผลให้สามารถใช้งานได้จริง โดยทีมที่ชนะเลิศได้รับเงินรางวัลจำนวน 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากอาจารย์เหมรัศมิ์ วชิรหัตถพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564

ขอบคุณภาพข่าวจาก
https://www.facebook.com/BUULibraryFanpage