คณาจารย์ จากมหาวิทยาลัยบูรพา คว้ารางวัลจากงาน The 48th International Exhibition of Inventions Geneva” ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2564 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 9/2564 ณ ห้องประชุม 903 ชั้น 9 อาคาร ภปร. รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา มอบเหรียญรางวัลและเกียรติบัตรจากการประกวดและจัดแสดงนิทรรศการในงาน “The 48th International Exhibition of Inventions Geneva” ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ในการนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวด และจัดแสดงนิทรรศการ ในรูปแบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 10-14 มีนาคม 2564 จำนวน 2 ผลงาน ซึ่งได้รับรางวัล “เหรียญทอง” จากผลงานวิจัยเรื่อง การออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ยางพาราด้วยนวัตกรรม delayed-action gelling agent เพื่อเพิ่มมูลค่ายางพาราภาคตะวันออก โดย ดร.มิยอง ซอ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นเจ้าของผลงาน และ “รางวัลเหรียญเงิน” ได้แก่ผลงานวิจัยเรื่องวิธีการใหม่ในการออกแบบเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อติดครีบและท่อคาปิลลารี่สำหรับใช้ในระบบทำความเย็นและระบบปรับอากาศ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วรเชษฐ์ ภิรมย์ภักดิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
.
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ผู้ที่ได้รับรางวัลมา ณ โอกาสนี้

ขอบคุณภาพข่าวจาก https://www.facebook.com/BUUresearch