การประชุมสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัทไทยซัมมิท กรุ๊ป

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล คณบดี และคณะผู้บริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ คุณอภิภัทร วัฒนาโกศัย รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทุนมนุษย์ และคณะทำงานจากบริษัทไทยซัมมิท กรุ๊ป ในการประชุมความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน