Open House & Engineering Workshop 2022

📣📣📣 ข่าวดีสำหรับน้องๆที่อยากเรียนวิศวะ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครน้องๆ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั่วประเทศ
เข้าร่วมโครงการ Open House & Engineering Workshop 2022 ในวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565
ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ในที่ตั้ง)

✅ นักเรียนที่ผ่านการลงปฏิบัติการ workshop จากโครงการนี้ จะได้ใบประกาศนียบัตร สามารถนำมายื่นสมัครเข้าเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ รอบรับเข้า TCas66 รอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประเภทความสามารถพิเศษ Pre-buu (ด้านวิชาการ) (โดยเป็นไปตามแผนการรับของแต่ละสาขาวิขา)

📌รับสมัครจำนวน 70 คนเท่านั้น

📆 เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 – วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565
➡️ น้องๆที่สนใจ อยากเข้าเรียนที่คณะวิศวกรรม
สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรม สแกน QR-code หรือกดลิ้งค์สมัครได้เลยจร้า
https://forms.gle/jJpZCdfZgoh5iwRd7