ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับพระราชทานทุนการศึกษาจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2565

สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศหลายแห่งได้ทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานแก่บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ไปศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยไม่มีภาระผูกพันในการดำเนินการ

รายนามมหาวิทยาลัยที่ถวายทุนการศึกษา

 1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง สาธารณรัฐสิงคโปร์ ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวน 2 ทุน สาขาวิศวกรรมศาสตร์
  หมดเขตรับสมัครในวันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565
  สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.princess-it.org/th/scholarship/ntu
 2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์ ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวน 3 ทุน สาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  หมดเขตรับสมัครในวันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565
  สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.princess-it.org/th/scholarship/sutd/
 3. มหาวิทยาลัยชีอานเจียวทง สาธารณรัฐประชาชนจีน ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 3 ทุน สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือการจัดการด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
  หมดเขตรับสมัครในวันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565
  สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.princess-it.org/th/scholarship/xjtu/
 4. มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 2 ทุน สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  หมดเขตรับสมัครในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565
  สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.princess-it.org/th/scholarship/ucd/