เปิดรับสมัคร สมาชิกชุมนุม Rapid Prototyping

เปิดรับสมัคร สมาชิกชุมนุม Rapid Prototyping
ลงทะเบียนได้ที่ :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4z1YP3qRrwQSCUlxHjnJcEk7ZTX_r5uViG9eIMU53VPuXPg/viewform?pli=1

สิทธิประโยชน์ของสมาชิก

  • สามารถเข้ามาเรียนรู้และทดลองใช้งานเครื่องพิมพ์สามมิติหลากหลายรุ่น ได้แก่ Creality Ender 3 V2, Creality S1 Pro, TENLOG TL-D3 Pro, Anycubic Photon Mono รวมไปถึงเครื่องปริ้นเกรดอุตสาหกรรมอย่าง Formlabs Fuse1 (เทคโนโลยี Selective Laser Sintering – SLS) และ Formlabs Form3L (เทคโนโลยี Stereolithography – SLA)
  • สามารถเข้ามาเรียนรู้และทดลองใช้งานเครื่องสแกนสามมิติ ความละเอียดในการสแกนที่ 0.1 มิลลิเมตร ในการสร้างโมเดลสำหรับงานวิศวกรรมย้อนกลับ และงานศิลปะ อื่นๆ
  • โอกาสในการเข้าร่วมแข่งขันการประกวดเชิงวิศวกรรมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เหมาะสำหรับผู้ต้องการเพิ่มประสบการณ์ใน Resume และต้องการมีทักษะสำหรับการทำงานจริงในภาคอุตสาหกรรมและนวัตกรรม
  • สิทธิในการเข้าร่วมการอบรมด้าน 3D Printing และ 3D Scanning และกระบวนการ Rapid Prototyping อื่นๆ

ติดต่อสอบถาม : ผศ.ดร. มัทนา สันทัสนะโชค หรือ ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีหุ่นยนต์ ชั้น 5 ตึกคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.บูรพา