กิจกรรมการเปิดการทดสอบแพลตฟอร์มสลับแบตเตอรี่ต้นแบบสำหรับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อพัฒนาธุรกิจรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสำหรับกลุ่มส่งอาหาร กลุ่มนักศึกษา และกลุ่มคนใช้รถจักรยานยนต์ ในพื้นที่บางแสน สนับสนุนยุทธศาสตร์ S1 Smart City Development

เมื่อวันจันทร์ ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. – 11.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ดร.ชินวุธ พิพัฒน์ภานุกูล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออก ดร.สัญชัย เอียดปราบ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดร.ณัฐพันธ์ถนอมสัตย์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดร.อธิตา อ่อนเอื้อน รองคณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ พร้อมด้วยนักสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมกิจกรรมการเปิดการทดสอบแพลตฟอร์มสลับแบตเตอรี่ต้นแบบสำหรับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อพัฒนาธุรกิจรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสำหรับกลุ่มส่งอาหาร กลุ่มนักศึกษา และกลุ่มคนใช้รถจักรยานยนต์ ในพื้นที่บางแสน สนับสนุนยุทธศาสตร์ S1 Smart City Development ณ บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด ภายใต้โครงการ “การพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีและการมาตรฐานระบบสลับแบตเตอรี่สำหรับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าให้ตรงตามความต้องการของคนไทย” โดยมีคุณพนัส วัฒนชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และกล่าวแสดงวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ และกิจกรรมไฮไลต์ของงานได้มีการให้ผู้เข้าร่วมงานได้ทดลองใช้งานแพลตฟอร์มสลับแบตเตอรรี่ต้นแบบสำหรับรถจักรยานยนไฟฟ้า
.
EngBUU #FacultyOfEngineeringBUU #GearBangSaen